PRAWO SPADKOWE – dotyczy każdego z nas !!!

Jak mawiał Benjamin Franklin „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”. Ze śmiercią nierozerwalnie związana jest jedna z dziedzin prawa cywilnego jaką jest prawo spadkowe. Dziedzina ta dotyczy każdego z nas. Rodząc się nabywamy prawa do spadku po naszych krewnych. Umierając pozostawiamy spadek poz sobie, którym może być nie tylko majątek jaki zgromadziliśmy, ale także zobowiązania jakie posiadaliśmy za życia.

Prawo spadkowe reguluje przede wszystkim kwestie związane z dziedziczeniem po zmarłych małżonku, krewnych, przysposabiających czy przysposobionych. Co ważne dziedziczyć można zarówno z ustawy (tzw. dziedziczenie ustawowe) jak i zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie (tzw. dziedziczenie testamentowe). Zaznaczyć należy, że poza wskazanym wyżej kręgiem   spadkobierców, dziedziczyć mogą także osoby w ogóle nie spokrewnione ze zmarłym. Powołani do dziedziczenia mogą bowiem zostać konkubenci, partnerzy w związkach homoseksualnych, ale także różnego rodzaju organizacje jak m.in. fundacje, stowarzyszenia czy organizacje pożytku publicznego. Oczywiście w takich przypadkach wyłączone będzie dziedziczenie ustawowe (dotyczy  ono tylko wąskiego kręgu osób wskazanych w przepisach art. 931 – 940 kodeksu cywilnego). Spadkodawca może jednak sporządzić testament w którym postanowi, że swój majątek po śmierci, przekaże bliskiej mu osobie, niekoniecznie związanej jakimikolwiek więzami pokrewieństwa.

Będąc powołanym do spadku spadkobiercą pamiętać należy też, że spadek to często nie tylko „fortuna wygrana na loterii”. Spadek to także obowiązki. Do obowiązków związanych ze spadkiem który przyjmujemy, może należeć np. obowiązek spłaty zaciągniętych przez spadkodawcę długów, bądź wykonania zapisanych w testamencie tzw. zapisów czy poleceń. Sprawa komplikuje się też w sytuacji w której okazuje się, że długi zaciągnięte przez spadkodawcę mogą przewyższać wartość pozostałego po nim majątku. Wówczas mamy kilka możliwości. Po pierwsze, możemy spadek odrzucić w całości, po drugie możemy spadek przyjąć z tzw. dobrodziejstwem inwentarza i po trzecie chyba najmniej wówczas dla nas korzystnie, możemy przyjąć spadek w całości a więc z odpowiedzialnością za wszystkie długi spadkowe, które będziemy musieli spłacić także kosztem swojego własnego majątku. Zanim zatem podejmiemy tę jakże ważną i często brzemienną w skutkach decyzję co do sposobu przyjęcia spadku, należy przeprowadzić odpowiednie rozeznanie m.in. co do majątku spadkodawcy. W takich sytuacjach warto też skorzystać z usług wyspecjalizowanych kancelarii czy nawet biur detektywistycznych, które będą w stanie  nie tylko ustalić wartość majątku spadkowego ale także poprowadzić kompleksowo całe postępowanie spadkowe a także podział majątku spadkowego. Dobrą wiadomością z pewnością będzie to, że jeżeli nie złożymy odpowiedniego oświadczenia w terminie 6 miesięcy od momentu w którym dowiedzieliśmy się, iż zostaliśmy spadkobiercami, to wedle przepisów, z mocy prawa, przyjmujemy spadek z tzw. dobrodziejstwem  inwentarza (art.1015 k.c. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.) co oznacza to, że za długi spadkowe odpowiadamy wówczas jedynie do wartości majątku spadkowego jaki nam przypadł.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną we wszelkich kwestiach związanych ze spadkobraniem  w tym m.in. prowadzimy sprawy w postępowaniach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub z ustawy;
 • dotyczących umownych i sądowych działów spadków;
 • dotyczących przyjęcia spadku wprost, przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenia spadku;
 • spraw o zachowek,
 • w sprawach wydziedziczenia, zrzeczenia się spadku lub odrzucenia,
 • uchylenia się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku,
 • spraw dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • spraw w których ma miejsce uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • pomoc prawną w ujawnianiu spadkobierców w księgach wieczystych.

Ponadto z udziałem licencjonowanego detektywa prowadzimy także czynności mające na celu:

 • poszukiwanie i ustalenie grona spadkobierców,
 • poszukiwanie majątku spadkowego,
 • ustalanie wartości spadku,
 • ustalanie wysokości długów spadkowych,
 • ustalanie potencjalnych wierzycieli.

W przypadkach gdy niestety przyjdzie Ci zmierzyć się z uporządkowaniem spraw po Twoim bliskim, służymy radą i wsparciem w tych trudnych dla Ciebie chwilach.

 Kancelaria Prawna Turek & Wspólnicy Sp. z o.o.

https://maps.app.goo.gl/Zvcn21HZETGQjbf69