SZCZEGÓLNE RODZAJE TESTAMENTÓW

SZCZEGÓLNE RODZAJE TESTAMENTÓW

Istnieje powszechne przekonanie, że testament można sporządzić jedynie u notariusza a także, że sporządzenie testamentu bezwzględnie wymaga zachowania formy pisemnej.

Oczywiście testament w formie aktu notarialnego czy też w tzw. zwykłej formie pisemnej – holograficzny (pamiętać tutaj należy, że musi być on sporządzony w całości odręcznie, nie zaś wydrukowany i podpisany), są najczęściej spotykanymi rodzajami testamentów i z uwagi na ich formę stanowią mocny dowód na to co zostało zawarte w ich treści.

Co jednak jeżeli nie spadkodawca nie ma możliwości udania się do notariusza a także nie jest w stanie spisać swojej ostatniej woli ?

Z pomocą przychodzą nam przepisy Kodeksu cywilnego.
Ustawodawca przewidział bowiem w Kodeksie cywilnym formy szczególne testamentu, tj. testament ustny (art. 952), podróżny (art. 953) oraz wojskowy (art. 954).

Skorzystanie z ww. szczególnych rodzajów testamentów przez spadkodawcę wymaga jednak zaistnienia wskazanych w przepisach prawnych ściśle określonych okoliczności o zasadniczo nadzwyczajnym charakterze. Nie jest zatem wystarczający zamiar testatora nakierowany na złożenie oświadczenia ostatniej woli, tak jak przy testamentach zwykłych. Uproszczona, a tym samym ułatwiona forma testamentu szczególnego nie gwarantuje bowiem w takim stopniu jak testament zwykły uwzględnienia i poszanowania rzeczywistej woli spadkodawcy. Moc prawna testamentów szczególnych została ograniczona także w czasie, tj. krótkim 6-miesięcznym terminem zawitym (art. 955).

W praktyce spośród szczególnych form testamentów spadkodawcy najczęściej sporządzają testamenty ustne. Bardzo rzadko sięgają natomiast po formę testamentu podróżnego i wojskowego.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie prawa spadkowego, zapraszamy do kontaktu tel. 538 166 433 lub e-mail: biuro@twkancelaria.eu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *