Spółki osobowe

W polskim porządku prawnym występują cztery rodzaje spółek osobowych:
– spółka jawna
– spółka partnerska
– spółka komandytowa
– spółka komandytowo – akcyjna

Wszystkie z nich charakteryzują się istnieniem więzi między wspólnikami oraz ich nieograniczoną (co do zasady) odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Pozbawione są również zarządu (za wyjątkiem spółki partnerskiej w pewnych przypadkach oraz spółki komandytowo – akcyjnej). Powstanie spółki osobowej poprzedza zawarcie przez wspólników umowy spółki lub statutu, zaś sama spółka rozpoczyna swój byt w chwili uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Aktem prawny regulującym powstawanie i funkcjonowanie spółek osobowych jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Nasza Kancelaria świadczy usługi polegające na przygotowaniu oraz rejestracji spółek a także ich bieżącej obsłudze prawnej. Obsługujemy nie tylko podmioty z Oławy, Wrocławia czy okolic, ale na terenie całej Polski.