Upadłość konsumencka, to procedura dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie regulować już więcej swoich zobowiązań.

Spirala długów, niewypłacalność, brak perspektyw na poprawę sytuacji materialnej i życiowej. Nasi prawnicy na co dzień mierzą się z problemami osób, które często nie widzą już żadnych możliwości wyjścia z trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli.

Nasza Kancelaria pomogła już wielu osobom wyjść z długów i cieszyć się „nowym życiem bez zobowiązań”. Przeprowadzenie procesu upadłości nie jest jednak sprawą prostą zaś sam proces może w pewnych okolicznościach potrwać nawet kilka lat. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości, należy także zawsze bardzo dobrze przeanalizować sobie wszelkie „za” i „przeciw”. Często nie jest to bowiem decyzja łatwa, tym bardziej, że będzie miała niebagatelny wpływ na całe nasze dalsze życie. My staramy się w sposób rzetelny wskazywać Państwu najlepsze  i adekwatne do sytuacji rozwiązania. Zaufało nam już wielu dłużników, którzy dzisiaj cieszą się nowym życiem bez zobowiązań !!!

Statystyki upadłości konsumenckich pokazują też, iż z roku na rok, wzrasta liczba osób decydujących się na skorzystanie z jej dobrodziejstwa. Zgodnie danymi z opublikowanymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2018 r polskie sądy ogłosiły 6570 upadłości konsumenckich. Oznacza to wzrost upadłości o 18,7% w stosunku do 2017 r., gdy było ich 5535. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką łącznie ogłosiło ją już 18 651 osób.

Możecie na nas liczyć!!!

Jeżeli szukacie Państwo pomocy w zakresie realnego oddłużania to zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu naszych prawników. Do każdego z Państwa podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem, starając się wskazać jak najlepszą drogę do rozwiązania Państwa problemów.

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka to jedno bardzo istotnych i prospołecznych rozwiązań prawnych ostatnich lat. Celem tego postępowania jest ułatwienie wielu polskim gospodarstwom domowym dokonania restrukturyzacji swoich zobowiązań a nawet całkowite ich umorzenie i wyjście na tzw. „prostą”. Oczywiście nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej procedury. Niesie ona za sobą także pewne wymogi. Niemniej jednak statystyki pokazują, że coraz większej ilości osób zadłużonych, udaje się rozpocząć „nowe życie bez długów” i tym samym zażegnać wieloletnie problemy finansowe.

CO WARTO WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI ?

Jeszcze do niedawna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiązało się z wieloma trudnościami. Do głównych barier powodujących, że tylko nieliczni decydowali się na złożenie wniosku, należały wymogi jakie musiał spełniać bankrut tj. wysokie koszty  jak i  skomplikowane reguły samego postępowania. Po zmianach w prawie, jakie miały miejsce na przełomie ostatnich lat, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się bardziej dostępne. Ustawodawca zrezygnował bowiem z surowych zasad i wprowadził wiele ułatwień takich jak m.in niższa opłata sądowa za wniesienie wniosku (obecnie 30 zł), czy złożenie wniosku przez internet. Należy jednak pamiętać, że choć każdy Dłużnik może złożyć taki wniosek samodzielnie, to nie każdy wniosek spotka się z pozytywną weryfikacją wymogów formalnych. Wniosek powinien spełniać pewne określone kryteria w tym m.in. zawierać odpowiednie uzasadnienie, wskazywać przyczyny niewypłacalności, przytaczać dowody na okoliczności z uwagi na które sąd miałby pochylić się nad losem wnioskodawcy.

Co istotne!!!

Na pełne oddłużenie nie mogą liczyć osoby, które celowo wprawiły się w stan niewypłacalności i których  zamiarem jest pokrzywdzenie wierzycieli.

Przebieg postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z momentem złożenia przez Dłużnika wniosku, do właściwego miejscowo sądu upadłościowego. Złożenie wniosku powinno jednak poprzedzić odpowiednie przygotowanie. Sąd  bada następnie wniosek i weryfikuje czy nie zawiera żadnych braków formalnych. W przypadku, gdy wniosek spełnia kryteria formalne Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości i wszczyna tym samym dalszą procedurę informując oczywiście samego zainteresowanego. Istotne jest, że w ramach postępowania upadłościowego może dojść do zawarcia z wierzycielami tzw. układu i ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego okres może wynosić maksymalnie  7 lat. Może się też zdarzyć, że zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone w całości już na samym początku postępowania bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty. Dzieje się tak jednak najczęściej, kiedy Dłużnik nie posiada żadnego majątku ani środków pozwalających na spłatę zobowiązań. W ramach planu spłaty spłacana jest natomiast jedynie część zobowiązań a wysokość spłat dostosowana jest do możliwości finansowych Dłużnika. Co ważne, poprawa sytuacji Dłużnika w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli, zwłaszcza na skutek zwiększenia dochodów, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat ustalonych w planie spłaty. Plan spłaty Dłużnik wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając ustalone kwoty na rzecz wierzycieli. Po zakończeniu planu spłaty i terminowym wywiązaniu się ze wszystkich przyjętych ustaleń, wszelkie pozostałe zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu. Niezwykle istotne jest, iż w trakcie wykonywania planu spłat Dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań.

UWAGA!!!  ŹLE PRZYGOTOWANY WNIOSEK I BŁĘDNE DECYZJE W TOKU POSTĘPOWANIA WNIOSEK MOGĄ SPOWODOWAĆ NAWET, ŻE NIE UZYSKAMY PEŁNEGO ODDŁUŻENIA W ZWIĄZKU Z CZYM WARTO KORZYSTAĆ Z POMOCY PROFESJONALISTÓW. W KOŃCU POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE BĘDZIE MIAŁO WPŁYW NA CAŁE DALSZE ŻYCIE DŁUŻNIKA.

https://maps.app.goo.gl/Zvcn21HZETGQjbf69