Upadłość konsumencka, to procedura dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie regulować już więcej swoich zobowiązań.

Każdego z nas dotknąć mogą bowiem nieprzewidziane zdarzenia losowe takie jak np. niezawiniona utrata pracy, choroba, choroba członka rodziny. Zdarza się też, że podejmując danego rodzaju przedsięwzięcia nie do końca potrafimy w sposób właściwy przewidzieć, czy nie nadwyrężą one zbyt mocno naszego budżetu domowego. Sytuacje takie przekładają się więc na naszą kondycję finansową prowadząc niejednokrotnie do braku możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W takich sytuacjach pamiętać należy, że zawsze znaleźć można jakieś rozwiązanie naszych problemów. Jednym z takich rozwiązań może być właśnie tzw Upadłość konsumencka.

Nasza Kancelaria pomogła już wielu osobom wyjść z długów i cieszyć się „nowym życiem bez zobowiązań”. Przeprowadzenie procesu upadłości nie jest jednak sprawą prostą a sam proces może trwać nawet kilka lat. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości, należy także zawsze bardzo dobrze przeanalizować sobie wszelkie „za” i „przeciw”. Często nie jest to bowiem decyzja łatwa, tym bardziej, że będzie miała niebagatelny wpływ na całe nasze dalsze życie. My staramy się w sposób rzetelny wskazywać Państwu najlepsze  i adekwatne do sytuacji rozwiązania. Nie zawsze będzie nim upadłość. 

Nadmienić należy, że procedura upadłości konsumenckiej pomogła już w oddłużeniu wielu osób a statystyki pokazują, iż z roku na rok, wzrasta liczba osób decydujących się na skorzystanie z jej dobrodziejstwa. Zgodnie danymi z opublikowanymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2018 r polskie sądy ogłosiły 6570 upadłości konsumenckich. Oznacza to wzrost upadłości o 18,7% w stosunku do 2017 r., gdy było ich 5535. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką łącznie ogłosiło ją już 18 651 osób.

Możecie na nas liczyć!!!

Jeżeli szukacie Państwo pomocy w zakresie realnego oddłużania to zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu naszych prawników. Do każdego z Państwa podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem, starając się wskazać jak najlepszą drogę do rozwiązania Państwa problemów.

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka to jedno bardzo istotnych i prospołecznych rozwiązań prawnych ostatnich lat. Celem tego postępowania jest ułatwienie wielu polskim gospodarstwom domowym dokonania restrukturyzacji swoich zobowiązań a nawet całkowite ich umorzenie i wyjście na tzw. „prostą”. Oczywiście nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej procedury. Niesie ona za sobą także pewne wymogi. Niemniej jednak statystyki pokazują, że coraz większej ilości osób zadłużonych, udaje się rozpocząć „nowe życie bez długów” i tym samym zażegnać wieloletnie problemy finansowe.

CO WARTO WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI ?

Jeszcze do niedawna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiązało się z wieloma trudnościami. Do głównych barier powodujących, że tylko nieliczni decydowali się na złożenie wniosku, należały wymogi jakie musiał spełniać bankrut tj. wysokie koszty  jak i  skomplikowane reguły samego postępowania. Po zmianach w prawie, jakie miały miejsce na przełomie ostatnich lat, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się bardziej dostępne. Ustawodawca zrezygnował bowiem z surowych zasad i wprowadził wiele ułatwień takich jak m.in niższa opłata sądowa za wniesienie wniosku (obecnie 30 zł), czy możliwość złożenia wniosku na urzędowym formularzu Wzór_formularza_wniosek_dłużnik-upadłość-1 . Należy jednak pamiętać, że choć każdy Dłużnik może złożyć taki wniosek samodzielnie, to nie każdy wniosek spotka się z pozytywną oceną Sądu Upadłościowego. Wniosek powinien bowiem spełniać pewne określone kryteria w tym m.in. zawierać odpowiednie uzasadnienie, wskazywać przyczyny niewypłacalności, przytaczać dowody na okoliczności z uwagi na które sąd miałby pochylić się nad losem wnioskodawcy.

Co istotne!!!

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pewnością nie mogą liczyć osoby, które celowo wprawiły się w stan niewypłacalności i których  zamiarem jest pokrzywdzenie wierzycieli.

Przebieg postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z momentem złożenia przez Dłużnika  wniosku, do właściwego miejscowo sądu upadłościowego. Właściwość sądu mogą Państwo ustalić wchodząc na stronę sądu rejonowego swojego miejsca zamieszkania.  Sąd  bada następnie wniosek i weryfikuje jego zasadność. W przypadku uznania wniosku za zasadny,  sąd wszczyna dalszą procedurę informując oczywiście samego zainteresowanego. Istotne jest, że w ramach postępowania upadłościowego może dojść do zawarcia z wierzycielami tzw. układu i ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego okres może wynosić maksymalnie  lata. Może się też zdarzyć, że zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone w całości już na samym początku postępowania bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty. Dzieje się tak jednak najczęściej, kiedy Dłużnik nie posiada żadnego majątku ani środków pozwalających na spłatę zobowiązań. W ramach planu spłaty, spłacana jest natomiast część zobowiązań a wysokość spłat dostosowana jest do możliwości finansowych Dłużnika. Co ważne, poprawa sytuacji Dłużnika w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli, zwłaszcza na skutek zwiększenia dochodów, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat ustalonych w planie spłaty. Plan spłaty Dłużnik wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając ustalone kwoty na rzecz wierzycieli. Po zakończeniu planu spłaty i terminowym wywiązaniu się ze wszystkich przyjętych ustaleń, wszelkie pozostałe zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu. Niezwykle istotne jest, iż w trakcie wykonywania planu spłat Dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań.

UWAGA!!! 

ŹLE PRZYGOTOWANY WNIOSEK MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE ZAMKNIEMY SOBIE DROGĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.

[/rad_page_widget]

[/rad_page_container]
[/rad_page_section]