ODSZKODOWANIA

Prawnicy naszej Kancelarii pomogą Państwu w zakresie szkód z tytułu:
– wypadków komunikacyjnych (obrażenia ciała, wypadek śmiertelny, szkoda pojazdu)
– błędów medycznych,
– wypadków w pracy,
– szkód rolniczych,
– wypadków na obiektach i terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe a spowodowanych nienależytą dbałością o stan obiektów.