Stowarzyszenia

Stowarzyszenie to forma organizacyjno – prawna, którą może wybrać grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny) w celu realizacji swoich zainteresowań i pasji (np. stowarzyszenie działkowców, miłośników sportu czy dobrego jedzenia). Ważne jest aby cele jakie ma zamiar realizować dane stowarzyszenie pozostawały w zgodzie z prawem. Działanie stowarzyszeń reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie zwykłe to forma organizacyjna

 • do której założenia wystarczą zaledwie 3 pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych(oczywiście może być to więcej osób),
 • która nie musi posiadać statutu (wystarczy regulamin), 
 • która nie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a wyłącznie w urzędzie
 • nie posiadająca osobowości prawnej – jest tzw. „ułomną osobą prawną” i może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, 
 • której działalność finansowana jest ze składek członkowskich czy dotacji,
 • nie może  prowadzić działalności zarobkowej – gospodarczej. 

Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe decydują o jego nazwie i celu działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania. Wybierają także swojego przedstawiciela lub zarząd, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia, który stanowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego i pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS to jedna z najczęstszych form prowadzenia działalności społecznej w Polsce. Do powołania stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS wystarczy obecnie 7 osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają zarząd lub komitet założycielski.

Aby założyć stowarzyszenie zarejestrowane w KRS należy podjąć następujące kroki:

 1.  Zwołać zebranie założycielskie (co najmniej 7 osób), 
 2. Przygotować projekt statutu,
 3. W trakcie zebrania założycielskiego, dokonać czynności prawnych takich jak m.in: powołanie stowarzyszenia, zatwierdzenie statut, wybór władz stowarzyszenia (obowiązkowo zarząd),
 4. Przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji w KRS. 
 5. Złożyć dokumenty do KRS.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców może prowadzić działalność gospodarczą.

Nasza Kancelaria przy współpracy z Biuro Rachunkowe Arcadio Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności prawnej świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej i rachunkowej podmiotów społecznych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, związki sportowe , kluby i inne organizacje społeczne.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą w szczególności:

 • tworzenie i zakładanie organizacji społecznych (m.in.:przygotowanie statutu,poprowadzenie spotkań założycielskich,sporządzanie dokumentacji niezbędnej do dokonania czynności rejestracji),
 • doradztwo w zakresie wyboru najodpowiedniejszej formy prawnej,
 • dokonanie formalności związanych z rejestracją,
 • doradztwo prawne w zakresie organizacji i struktury organizacji społecznych
 • doradztwo prawne w zakresie pozyskiwania i gromadzenia funduszy organizacji społecznych, 
 • tworzenie i opiniowanie umów,
 • likwidacja organizacji.