Jak nie dać się oszukać ?

Jak nie dać się oszukać ? Zapraszamy do interesującej lektury tj. artykułu w Gazecie Powiatowej, na łamach której opowiadamy o przypadkach z jakimi się spotykamy.