Prowadzenie przedsiębiorstwa (zakładu pracy) zatrudniającego nawet kilku pracowników wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz ryzykiem wykorzystania przepisów prawa pracy przeciwko pracodawcy. Kodeks pracy skonstruowany jest w sposób często utrudniający zrozumienie jego treści przedsiębiorcy bez prawniczego wykształcenia. Do tego dochodzi jeszcze konieczność znajomości wielu przepisów wielu różnych ustaw składających się na pojęcie szeroko rozumianego prawa pracy. Warto zatem powierzyć sprawy związane z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa pracy profesjonalistom.

Do źródeł prawa pracy poza Kodeksem pracy należą także.:
-ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t. jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 192),
-ustawa o związkach zawodowych (t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 167),
-ustawa o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, poz. 235).

Ponadto na podstawie upoważnienia ustawowego wydane zostały liczne akty wykonawcze (rozporządzenia i zarządzenia).

Pamiętać też należy, że źródłami prawa pracy są także wszelkiego rodzaju zakładowe przepisy prawa pracy jak regulaminy, harmonogramy itp. przy czym nie mogą być one mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy.