Sprawy pracownicze

Prowadzenie przedsiębiorstwa (zakładu pracy) zatrudniającego nawet kilku pracowników wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz ryzykiem wykorzystania przepisów prawa pracy przeciwko pracodawcy. Kodeks pracy skonstruowany jest w sposób często utrudniający zrozumienie jego treści przedsiębiorcy bez prawniczego wykształcenia. Do tego dochodzi jeszcze konieczność znajomości wielu przepisów wielu różnych ustaw składających się na pojęcie szeroko rozumianego prawa pracy. Warto zatem powierzyć sprawy związane z interpretacją i stosowaniem przepisów prawa pracy profesjonalistom.

Niektóre zagadnienia z zakresu stosunków pracy oprócz głównego źródła prawa pracy a więc Kodeksu Pracy regulują także inne ustawy jak m.in:
-ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t. jedn. Dz.U.z 2015r., poz. 192),
-ustawa o związkach zawodowych (t. jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 167),
-ustawa o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, poz. 235).
Ponadto na podstawie upoważnienia ustawowego wydane zostały liczne akty wykonawcze (rozporządzenia i zarządzenia).