WINDYKACJA

Kancelaria Prawna Turek & Wspólnicy Sp. z o.o. świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie dochodzenia roszczeń, skutecznie pomagając wierzycielom odzyskać ich pieniądze.

Nasz zespół składający się z prawników, licencjonowanych detektywów a także najlepszych w kraju windykatorów terenowych świadczy usługi w zakres których wchodzą:

 • Windykacja polubowna miękka, polegająca na zachęceniu i zmotywowaniu dłużnika do zapłaty, tak aby nie narazić na szwank Waszych wzajemnych relacji tj. m.in.:
  1. przypomnienia telefoniczne,
  2. monity i pisma prewencyjne z informacją o stanie zaległości i z przypomnieniem konieczności zapłaty,
  3. mediacje z wskazaniem dłużnikowi korzyści płynących z terminowości w zapłacie,
 • Windykacja polubowna twarda, polegająca na doprowadzeniu do zapłaty ze strony dłużnika, bez konieczności odwoływania się na drogę sądową tj. m.in.:
 1. windykacja telefoniczna prowadzona przez doświadczonych negocjatorów, mająca na celu skuteczne odzyskanie Twoich pieniędzy,
 2. wezwania do zapłaty z pieczęcią naszej Kancelarii,
 3. windykacja terenowa z udziałem najskuteczniejszych w kraju windykatorów terenowych i licencjonowanych detektywów (wizyty w miejscu zamieszkania, pobytu, czy miejscu pracy dłużnika)
 • Windykacja prawna sądowo – egzekucyjna
 1. Prowadzenie postępowań o zapłatę począwszy od sporządzenia pozwu poprzez cały proces, aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.
 2. Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, w tym nadzorowanie prawidłowości i przebiegu czynności komorniczych.
 • Szkolenia
 1. Prowadzimy szkolenia z zakresu metod i technik windykacji w tym odpowiedniego zarządzania procesami odzyskiwania należności w przedsiębiorstwach.
 2. Szkolimy przyszłych windykatorów jak i osoby pracujące już w zawodzie, pomagając poprawiać im techniki windykacyjne a tym samym osiągać lepsze wyniki odzyskowe.