PRAWO BUDOWLANE

Prawo budowlane to dziedzina prawa, która dotyczy nie tylko dużych firm deweloperskich, ale każdego, kto zamierza wybudować dom, garaż wolnostojący, czy nawet zmienić rozkład swojego mieszkania poprzez usunięcie części ścian. Należy pamiętać o tym, że część prac jakie wykonujemy wymaga nie tylko samego zgłoszenia odpowiednim organom, ale często także uzyskania stosownej decyzji (np. konserwatora zabytków). Niedopełnienie prawnych obowiązków przed rozpoczęciem danej inwestycji może zaś narazić nas nawet na konieczność dokonania rozbiórki a także dotkliwe kary finansowe. Oczywiście od ewentualnych kar jak i decyzji rozbiórkowej można się także odwołać.

Sporo problemów stwarzają także tzw. samowole budowlane. Pamiętać należy jednak, że niektóre samowole mogą zostać zalegalizowane. Obecnie wprowadzona została także tzw. uproszczona procedura legalizacyjna, która ma ułatwiać dokonanie legalizacji, pod warunkiem oczywiście spełnienia określonych przesłanek.

Z naszego doświadczenia wiele spraw z zakresu prawa budowlanego, w szczególności tzw. samowolek budowlanych, kończy się postępowaniami przed Sądami Administracyjnymi, zaś sądy często uchylają niezgodne z prawem decyzje organów administracji. Jeśli więc decyzja danego organu jest niekorzystna, nie należy się poddawać, warto walczyć o swoje prawa.

W przypadku problemów związanych z prawem budowlanym zapraszamy do kontaktu na naszą Kancelarią pod nr tel. 538 166 433.