ROZWÓD – Czy da się szybko i tanio ?

Drodzy Państwo,
często pada pytanie czy jest możliwe szybkie i tanie przeprowadzenie procedury rozwodowej.
Odpowiedź na to pytanie nie może być jednak jednoznaczna, bowiem wszystko zależy od okoliczności w tym m.in. od tego czy zamierzamy dowodzić winy drugiego małżonka, czy posiadamy małoletnie dzieci, czy jesteśmy w stanie porozumieć się w kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów, czy w dalszym ciągu zamierzamy wspólnie zamieszkiwać. Te wszystkie okoliczności determinują czynności jakie należało będzie podjąć nawet jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego.
Nie jest też możliwym zagwarantowanie Państwu w sposób jednoznaczny, że postępowanie rozwodowe zakończy się w określonym terminie, albowiem terminy rozpraw wyznaczane są przez dany Sąd i zależą od obłożenia danego sędziego ilością prowadzonych postępowań. Niektóre Kancelarie reklamują się, że przeprowadzą całe postępowanie w ciągu zaledwie 8 tygodni. Jest to jednak nieco abstrakcja, i z reguły chwyt reklamowy mający na celu jedynie przyciągniecie potencjalnego Klienta, nie mającego pojęcia jak wyglądają postępowania rozwodowe.
Nawet bowiem w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, gdzie strony są zgodne we wszelkich kwestiach, termin 8 tygodni jest mało realny biorąc pod uwagę choćby sam czas korespondencji pomiędzy sądem a stroną pozwaną (sąd musi wysłać stronie pozwanej odpis pozwu, dając 2 tygodnie na udzielenie odpowiedzi). Z reguły postępowania rozwodowe, gdzie strony są w stanie się porozumieć trwają od 3 – 6 miesięcy od dnia złożenia pozwu. W przypadku zaś orzekania o winie, lub gdzie występuje konflikt w związku z pieczą i władzą rodzicielską, to postępowania takie mogą trwać nawet ponad rok.
Podkreślić też należy, że sprawa rozwodowa musi odbyć się przed właściwym Sądem Okręgowym. Zgodnie z art. 41 k.p.c. „Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.” I to Sąd musi wydać stosowne orzeczenie. Nie jest możliwe przeprowadzenie rozwodu bez udziału sądu, co także zdają się sugerować niektóre reklamy.
W postępowaniu sądowym występować w Państwa imieniu może zaś profesjonalny pełnomocnik tj. radca prawny lub adwokat. Nie jest możliwym, żeby reprezentował Państwa np. mediator czy psycholog. Ponadto na etapie sądowym, w momencie kiedy sąd dostrzeże, że w pewnych kwestiach możliwym jest osiągnięcie kompromisu, może skierować sprawę do mediacji. Strony mogą także korzystając np. z pomocy swoich pełnomocników, ustalić pewne kwestie jeszcze przed pierwszą rozprawą. Najczęściej ustalanymi przez nas kwestiami są sprawy dotyczące pieczy nad małoletnimi dziećmi. Wówczas możliwe jest przygotowanie tzw. planu wychowawczego, który jeśli strony będą co do niego w pełni zgodne, zostanie zatwierdzony przez Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie. W kwestiach dotyczących dobra dzieci, zawsze warto szukać kompromisu, aby nie narażać dodatkowo Państwa pociech na stres związany z postępowaniem sądowym. Dzieci i tak bardzo mocno przeżywają już sam fakt rozstania rodziców. Profesjonalny i rozsądny pełnomocnik, nie będzie zatem dążył na siłę do sporu pomiędzy stronami, jeśli będzie widział, że strony są w stanie wypracować porozumienie w kwestiach pieczy nad małoletnimi dziećmi. Nam udało się udało się już wypracować wiele takich porozumień, na czym skorzystały przede wszystkim dzieci.
Należy jednak brać też pod uwagę, że nie zawsze kompromis będzie możliwy do osiągnięcie, a wówczas każdy błąd, może Państwa bardzo słono kosztować i to nie w sensie materialnym. Częstym błędem popełnianym również niestety przez profesjonalnych pełnomocników jest godzenie się na ograniczenie władzy rodzicielskiej reprezentowanego rodzica do wyłącznego wglądu w istotne sprawy dzieci. Jeśli nie ma rzeczywiście ku temu podstaw, takie ograniczenie jest wielce krzywdzącym i niekorzystnym dla tego rodzica, którego władza zostanie w ten sposób ograniczona. Profesjonalny pełnomocnik powinien w taki sposób reprezentować swojego klienta, aby uzyskać dla niego jak najkorzystniejszy rezultat.
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać rzetelną i konkretną pomoc prawną w sprawie Państwa rozwodu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Jednocześnie informujemy, że w sprawach, które by tego wymagały, mogą Państwo także skorzystać z pomocy współpracującego z nami
detektywa.
.