Działalność gospodarcza osoby fizycznej

Własna działalność gospodarcza stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla klasycznych źródeł uzyskiwania dochodu, którą to rolę powszechnie przypisuje się stosunkowi pracy lub cywilnoprawnym formom zatrudnienia. Oczywiście jak każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, zaś przede wszystkim zarejestrowanie działalności gospodarczej powinno poprzedzać co najmniej sporządzenie biznesplanu i skalkulowanie opłacalności danego przedsięwzięcia. Niemniej jednak, jeśli wykonujemy jakąś działalność (np. sprzedaż na aukcjach internetowych, udzielanie korepetycji) i ma ona charakter zorganizowany oraz ciągły a ponadto uzyskiwane z niej dochody przekraczają kwotę pozwalającą na prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej, to wówczas powinniśmy takową działalność zalegalizować. Przez legalizację działalności rozumieć należy oczywiście zarejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z wypełnieniem formularza CEIDG-1. Tę czynność można wykonać pisemnie lub elektronicznie. Można również w tym celu ustanowić pełnomocnika.

Przed podjęciem decyzji o zarejestrowaniu działalności gospodarczej należy także przeanalizować czy forma w której zamierzamy ją prowadzić będzie dla nas korzystna i opłacalna, zarówno pod kątem podatkowym jak i odpowiedzialności jaka na nas będzie ciążyła. Z pewnością największą wadą działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG a więc prowadzonej przez osobę fizyczną, jest fakt, że za wszelkie zobowiązania wynikające z jej prowadzenia odpowiada osoba fizyczna całym swoim majątkiem. Inną problematyczną kwestią, choć od niedawne przepisy przewidują pewne ułatwienia, jest przejście działalności na spadkobierców po śmierci właściciela i zachowanie jej ciągłości.

Jeśli noszą się Państwo zatem z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, radzimy dobrze przemyśleć wszelkie kwestie z tym związane, a gdy nie macie Państwo pewności co wyboru formy i przepisów jakie będą miały zastosowanie, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi Prawnicy doradzą Państwu we wszystkich istotnych kwestiach.