Ochrona prawa własności

Z uwagi na bardzo liberalne i mocno chroniące lokatorów przepisy prawa, właściciele nieruchomości, którzy postanawiają wynajmować swoje lokale, spotykają się często z olbrzymimi trudnościami z pozbyciem się niepłacących czynszu i dewastujących ich własność najemcami. W obliczu obowiązujących przepisów nie jest to wcale takie łatwe. Niemniej jednak, nasza Kancelaria podejmuje liczne działania mające na celu ochronę „świętego” prawa własności. Nasi prawnicy w szczególności występują w imieniu właścicieli z roszczeniami windykacyjnymi czy negatoryjnymi. Ponadto nasi windykatorzy i detektywi w niektórych przypadkach stosują niekonwencjonalne metody działań, mające na celu znacznie szybsze uzyskanie przez właścicieli władztwa nad swoją własnością, niż w toku wieloletnich procesów sądowych.

Działamy także na rzecz właścicieli nieruchomości, których prawo naruszają właściciele nieruchomości sąsiednich poprzez tzw. immisje. Podejmujemy wszelkie czynności zmierzające do zaniechania naruszeń, zarówno przed organami administracji, organami ścigania, sądami administracyjnymi czy sądami cywilnymi.

Zapraszamy do kontaktu!!!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *