Etapy upadłości

Upadłość konsumencka składa się z kilku etapów:

1. Przygotowanie wniosku upadłościowego.
Jest to oczywiście najważniejszy etap, gdyż bez wniosku nie zostanie wszczęte postępowanie. Niezwykle istotnym jest także, odpowiednie przygotowanie wniosku. Błędy popełnione przy sporządzaniu wniosku, mogą bowiem zemścić się na nas na dalszych etapach upadłości.

2. Złożenie wniosku do właściwego sądu.
Wniosek składa się do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pamiętać jednak należy, że pod wnioskiem powinien podpisać się sam dłużnik.

3. Wszczęcie postępowania sądowego i wydanie postanowienia.
Z momentem złożenia wniosku do sądu, wszczynane jest postępowanie w przedmiocie wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jeśli nasz wniosek nie zawiera żadnych braków, sąd wydaje odpowiednie postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W przypadku ewentualnych braków sąd wzywa do ich uzupełnienia. Sąd może także odrzucić nasz wniosek.

4. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości.
Po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyznaczany jest sędzia komisarz oraz syndyk, którzy będą czuwać nad przebiegiem dalszego postępowania. W toku postępowania po ogłoszeniu upadłości do postępowania przystępują również wierzyciele. Syndyk ustala listę wierzycieli i obejmuje w zarząd majątek dłużnika. Następnie ustalany jest plan spłaty, ewentualnie następuje umorzenie zobowiązań.

5. Zakończenie postępowania.
Postępowanie kończy całkowita realizacja planu spłaty lub postanowienie o umorzeniu zobowiązań. W przypadku wyznaczenia planu spłaty, postępowanie może trwać nawet kilka lat.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *