Wywiad gospodarczy

 • Wywiad gospodarczy często mylony jest z pojęciem „szpiegostwa gospodarczego” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. Nic bardziej mylnego. Wywiad gospodarczy polega przede wszystkim na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. W związku z malejącą skutecznością egzekucji komorniczej jak i coraz większą ilością podmiotów występujących w obrocie gospodarczym przeprowadzenie wywiadu gospodarczego przed podjęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem może nie tylko uchronić nas od straty pieniędzy ale pozwolić na zaoszczędzenie czasu związanego z potencjalnym dochodzeniem roszczeń. W przypadku kiedy już jednak zdecydowaliśmy się na współpracę z danym podmiotem, która okazała się fiaskiem i chcielibyśmy szybko i skutecznie odzyskać nasze towary czy pieniądze wówczas skuteczny wywiad gospodarczy może pomóc nie tylko w skutecznej egzekucji naszych roszczeń ale także w przypadku gdy mamy do czynienia z działaniami przestępczymi, pomóc w doprowadzeniu do ukarania osób, które działały w sposób nieuczciwy.         Wyróżnia się dwa rodzaje wywiadu gospodarczego. Biały wywiad, tzw. wywiad źródeł jawnych (ang. open- source intelligence; OSINT) – polegający na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywany jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym. Wywiadowcy posługują się wyłącznie jawnymi i etycznymi metodami pozyskiwania informacji. Do „białych” źródeł zalicza się między innymi: – internet w tym serwis społecznościowe i wszelkie środki nowej komunikacji otwartej, – rozpytanie, – sondy społeczne, – prasa (szczególnie lokalna oraz specjalistyczna) i inne środki masowego przekazu, – dokumentacja, jaką przedsiębiorstwa muszą udostępnić według wymogów prawa, – ogólnie dostępne rejestry, – sądowe ogłoszenia upadłości i postanowienia o postępowaniu układowym, – wydawnictwa marketingowe: biuletyny, informatory, reklamy, – analizy produktów (inżynieria odwrotna). Czarny wywiad – jest to rodzaj wywiadu, którego zadaniem jest uzyskanie chronionych informacji bez względu na zastosowane metody, często na pograniczu prawa bądź wbrew niemu. Czarny wywiad utożsamiany jest ze szpiegostwem. Głównym celem czarnego wywiadu jest zdobycie informacji niejawnych, posługując się wszelkimi metodami, również nielegalnymi: – zakładanie podsłuchów, – kradzież tożsamości, – łamanie haseł i zabezpieczeń, – wywieranie nacisku, – prowokacja. Nasza Kancelaria w prowadzeniu profesjonalnego wywiadu gospodarczego na rzecz naszych klientów korzysta z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów wielu profesji m.in. takich jak radca prawny, adwokat, prawnik, detektyw czy windykator gdyż w wielu bardzo skomplikowanych sprawach skuteczne działania może podjąć tylko wyspecjalizowany i uzupełniający się zespół.

  13 Lut
  13 Lut
 •        Kilka dni temu miały miejsce obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, pierwszego od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO. Kto nie zna pełnej nazwy na pewno spotkał się z takimi określeniami jak RODO-panika, RODO-absurdy czy też uniwersalnym, niemal magicznym uzasadnieniem wszelkich dziwnych zachowań: „bo RODO”. Szczególne wrażenie na odbiorcach robiły prawie niewyobrażalne kwoty możliwych do nałożenia kar. Trzeba przyznać, że rzadko który akt prawny cieszył się taką popularnością w mediach i Internecie. Czy jednak można powiedzieć, że pomimo tego, iż nawet osoby niezainteresowane przetwarzaniem danych osobowych odnotowały początek jego pełnego obowiązywania, to RODO się u nas przyjęło?        Z naszych, także prywatnych, obserwacji wynika, że niezupełnie. Braki widać szczególnie wyraźnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców nie wypełnia nawet fasadowych obowiązków wprowadzonych nową regulacją – stosuje stare wzorce zgód, nie przedstawia pełnej klauzuli informacyjnej, powołuje się na nieobowiązującą ich już ustawę z 1997 roku. Tych osób najwyraźniej nie odstraszyły potencjalne kary. Co jednak z tymi, którzy zdecydowali się na wprowadzenie nowych rozwiązań samodzielnie, bez pomocy fachowców? Ich sytuacja w przypadku kontroli będzie zapewne lepsza, jednak jak daleko będzie szła pobłażliwość w tej kwestii, skoro tak wielu małym i średnim przedsiębiorcom udało się jednak wdrożyć RODO i poprawnie stosować się do jego zasad?        Mniej więcej rok temu z chaosu informacyjnego wokół nowej regulacji ochrony danych osobowych wyłoniło się pierwsze kluczowe pytanie, które zadało sobie wielu małych i średnich przedsiębiorców – czy ja w ogóle przetwarzam dane osobowe? Dlaczego odpowiedź na nie zawsze powinna być twierdząca – to materiał na osobny wpis. Kolejnym pytaniem powinno być: czy do dostosowania się do RODO potrzebuję pomocy prawnika?       Kluczem do odpowiedzi na to jest wprowadzona przez unijne rozporządzenie nowa reguła: zasada rozliczalności. Oznacza to, że nie tylko trzeba coś robić, ale także móc w każdej chwili udowodnić, że i jak się to robi. To właśnie z zasady rozliczalności wynika szereg obowiązków administratora czy podmiotu przetwarzającego – tabele, zastawienia, raporty, wzory… To wszystko nie jest może bezpośrednią ochroną danych osobowych, nie blokuje dostępu osobom niepowołanym, nie sprawi, że przez pomyłkę nie wyślemy maila innemu adresatowi lub nie zgubimy teczki z dokumentami. A jednak – te obowiązki są niezwykle istotne. Jeśli nawet bardzo dbasz o posiadane dane osobowe, ale nie dokumentujesz tego w żaden sposób – naruszasz RODO, nie stosując się do zasady rozliczalności. Ustawodawca europejski nie był przy tym łaskawszy dla małych i średnich przedsiębiorstw: niezależnie od tego, czy dysponujesz odrębnym działem prawnym, zapleczem administracyjnym czy też prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i wszystkim zajmujesz się sam – obowiązki z RODO ciążą także na Tobie. Poprawne zaś ich wykonanie i nie zagubienie się w gąszczu nowych pojęć i konstrukcji prawnych wymaga dużego zaangażowania, wiedzy prawnej, doświadczenia i stałej obserwacji działań Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Być może zaskoczy Was, że powierzenie specjalistom kompleksowego wdrożenia RODO w małym lub średnim przedsiębiorstwie nie musi zrujnować jego budżetu – w naszej ofercie mamy pakiety kompleksowej obsługi RODO na kieszeń każdego przedsiębiorcy. Co więcej, taka współpraca okazuje się owocna także pod kątem rzeczywistego uszczelnienia systemu przetwarzania danych, gdyż zawsze w sposób zindywidualizowany uwzględniamy potrzeby danego przedsiębiorstwa, doradzając, jak ustrzec się od powszechnie popełnianych błędów. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem czy też zatrudniasz kilku pracowników, czy wolisz dokumenty papierowe czy stosujesz pełną digitalizację, posiadasz dużą liczbę danych wielu osób fizycznych czy też przetwarzasz ich minimalny zakres – pomożemy Ci zrozumieć, jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych i innych…

  01 Lut
  01 Lut
 • Szanowni Państwo, pragniemy pochwalić się drobnym, ale kolejnym już sukcesem w roku 2019, na froncie zmagań z przewoźnikami lotniczymi. Tym razem są to linie lotnicze Wizz Air. Kwota odszkodowania jaką pozyskaliśmy, może nie jest zawrotna, niemniej jednak biorąc pod uwagę czas zmagań (około roku) i fakt, że sprawa prowadzona była przed organami Norweskimi (odpowiednik Polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego), sukces ten smakuje bardziej niż w przypadku łatwego i szybkiego pozyskania znacznie większych sum. Nie jest jednak wyłącznym naszym celem, chwalenie się przed Państwem naszymi sukcesami a przede wszystkim pokazanie, że pomimo, iż pewne procedury trwają bardzo długo (zaznaczyć tutaj musimy, że nasi Mocodawcy w pewnym momencie zaczęli trochę się już niecierpliwić) to jednak warto wytrwale dochodzić swoich roszczeń. Oczywiście należy mieć świadomość, że nie każda sprawa zakończy się sukcesem a niektóre postępowania trwają nawet po kilkanaście miesięcy. Jak jednak widać zdarza się, że cierpliwość popłaca. Informujemy także, iż obecnie nie przyjmujemy żadnych zgłoszeń przeciwko przewoźnikowi Small Planet z uwagi na wszczęte w stosunku do przewoźnika postępowanie upadłościowe.

  17 Sty
  17 Sty
 • Drodzy Państwo, zauważamy często, że panuje swego rodzaju przeświadczenie, iż  jeżeli sprawca naszego nieszczęścia nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC a my nie posiadamy tzw. AC, to uzyskanie odszkodowania będzie graniczyło z cudem. Nic bardziej mylnego. Zgodnie bowiem z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nasze roszczenie możemy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową. Art. 108. 1. Uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. 2. Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Pamiętajmy jednak, aby: spisać dokładną datę i miejsce zdarzenia, spisać numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu, spisać imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia), wezwać policję lub razem ze sprawcą sporządzić oświadczenie o okolicznościach zdarzenia, sprawdzić czy sprawca posiada dokument ubezpieczenia (polisa OC, ubezpieczenie graniczne) i spisz numer polisy oraz nazwę Zakładu Ubezpieczeń wystawiającego polisę.     Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. – Oława/Wrocław/Dolny Śląsk/Polska    

  03 Sty
  03 Sty
 • Jak radzić sobie z działaniami firm windykacyjnych i komorników i czy warto „chować głowę w piasek”, a więc m.in.: Czy warto bać się windykacji – czyli jak rozmawiać z windykatorami by nie dopuścić do uznania niesłusznego lub przedawnionego długu, techniki negocjacji i metody stosowane przez windykatorów, Przedawnienia – terminy, sposób postępowania, Jak wynegocjować korzystną dla siebie ugodę, Umorzenie długu a umorzenie postępowania egzekucyjnego – różnice, Upadłość Konsumencka – dla kogo i jak złożyć poprawny wniosek, Bezprawne działania komorników – jak skutecznie wnosić skargi. Wykład prowadzony będzie przez doświadczonych prawników oraz detektywa i windykatora z ponad 10 letnim doświadczeniem, który współpracował m.in. z takimi podmiotami jak Ultimo S.A, Getback S.A, AIG Bank Polska S.A, Kancelaria Lexus. Podczas wykładu poznacie Państwo kulisy działania windykacji w tym techniki jakimi posługują się windykatorzy. Po zakończeniu wykładu będzie możliwość zadawania pytań w tym zapisania się na darmową indywidualną konsultację w siedzibie kancelarii. Rozdane zostaną również materiały edukacyjne. Zapraszamy do zapisów mieszkańców Oławy i okolic : biuro@twkancelaria.eu lub tel. 538 166 433.

  06 Gru
  06 Gru
 • Cesja wierzytelności, czyli mówiąc kolokwialnie sprzedaż długu, jest dziś czymś bardzo powszechnym. Firmy windykacyjne na potęgę handlują długami. Oczywiście jest to prawnie dozwolone. Niemniej jednak często powoduje to, że osoby, których długi „przechodzą z rąk do rąk”, są w pewnym momencie zupełnie zdezorientowane, kto w końcu jest ich wierzycielem i komu mają spłacać zobowiązanie. Jeszcze bardziej zdezorientowane mogą być np. osoby, które przez jakiś okres czasu przebywały poza granicami kraju a teraz wróciły i chciałyby uregulować swoje zobowiązania. Dodać także należy, że niestety ale przy procederze „handlu długami”, często dochodzi do licznych nieprawidłowości w zakresie kwot, braku dokumentów itp. Nie każdy jednak potrafi lub ma czas aby dokonywać pewnych ustaleń, które wymagają często wiedzy prawniczej i umiejętności detektywa. Jeśli maci Państwo podobny problem a wolelibyście zlecić zadanie profesjonalistom to zapraszamy do kontaktu: biuro@twkancelaria.eu lub tel. 538 166 433. Nasza Kancelaria oferuje usługi prawne i detektywistyczne dla osób zadłużonych w zakresie pozyskiwania informacji o m.in.: aktualnych wierzycielach, pierwotnych wierzycielach, aktualnych saldach zobowiązań, toczących się postępowaniach sądowych i egzekucjach komorniczych. Ponadto w ramach prowadzonych czynności weryfikujemy czy Państwa zobowiązania: są już przedawnione, czy wierzyciel dysponuje podstawą prawną do ich naliczenia, czy kwoty żądane przez wierzycieli w tym odsetki, zostały prawidłowo naliczone. Działamy na terenie całego kraju. Prawnicy i detektywi – Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o.

  03 Gru
  03 Gru
 • Drodzy Państwo, upadłość konsumencka, to procedura dla osób, które z przyczyn od nich niezależnych, mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. O upadłości konsumenckiej pisaliśmy już niejednokrotnie i zapewne jeszcze nie raz pisać będziemy. Często spotykamy się, także w środowisku prawniczym, z pewnym lekceważeniem tej jakże ważnej i użytecznej społecznie procedury. W opinii wielu osób, w tym niektórych prawników, jest to procedura prosta i niezbyt skomplikowana. W pewnym sensie jesteśmy w stanie się z takimi tezami zgodzić, gdyż faktycznie z pomocą przychodzą choćby formularze, które wystarczy wypełnić i wysłać do właściwego sądu upadłościowego. Jako praktycy, którzy mają już spore doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw upadłościowych, wiemy jednak, że właściwe przygotowanie się do upadłości konsumenckiej wcale nie jest takie proste i osoba, która wcześniej nie miała zbytnio styczności z tą tematyką, może popełnić proste błędy a ich konsekwencją może być oddalenie wniosku przez sąd. Zauważyliśmy także, że z właściwym przygotowaniem wniosku, mają czasem problem nawet sami prawnicy, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z upadłością konsumencką. Pierwszy krok do oddłużenia – przygotowanie i wniosek. Pierwszym i jednym z najważniejszych kroków w całym postępowaniu jest odpowiednie przygotowanie się do upadłości oraz skrupulatne przygotowanie samego wniosku o upadłość. Nam rzetelne przygotowanie wniosku zajmuje średnio ok 3 miesięcy. Wszystko zależy także od tego jak sprawnie przebiega współpraca z naszym Klientem. Zdarza się jednak, że przygotowanie do upadłości trwa nawet kilka miesięcy. Czasami nie warto się spieszyć gdyż pośpiech często bywa złym doradcą. W pierwszej kolejności przeanalizujmy naszą sytuację, przeanalizujmy dobrze wszelkie „za i przeciw”. Być może w naszym przypadku lepsze okażą się inne rozwiązania. W toku przygotowań niejednokrotnie trzeba też pozyskać informacje o wierzycielach czy aktualnych saldach zobowiązań. Pamiętajmy, że we wniosku nie powinniśmy nikogo pominąć i powinniśmy dochować należytej staranności w przygotowaniu spisu wierzycieli. Efekt takiej, żmudnej wielotygodniowej pracy możecie Państwo zobaczyć na załączonym obok zdjęciu. Wniosek, który przygotowaliśmy zawiera najważniejsze informacje z życia naszego Klienta z ostatnich kilku lat. Takich wniosków jak ten, przygotowujemy kilka w ciągu roku. Nie robimy tego „masowo” gdyż ważna jest jakość a nie ilość. Ważne, aby składany wniosek zawierał informacje rzetelne, prawdziwe i nie pomijał żadnych istotnych faktów, wierzycieli czy zobowiązań. Pamiętajmy, że źle (niestarannie) przygotowany wniosek niesie za sobą większe ryzyko jego oddalenia a tym samym pozbawia szans na oddłużenie. Wychodząc naprzeciw Państwa problemom, w miesiącu grudniu zapraszamy na bezpłatne konsultacje w zakresie upadłości konsumenckiej. Konsultacje odbywają się w naszej siedzibie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e – mail. W trakcie konsultacji na podstawie przedstawionych przez Państwa informacji oraz dokumentów analizujemy czy w Państwa przypadku zasadne będzie wszczynanie postępowania upadłościowego czy też może warto będzie podjąć inne kroki zmierzające do oddłużenia. Udzielamy także szczegółowych informacji o postępowaniu upadłościowym czyli jak przebiega oraz jakie są możliwe skutki takiego postępowania. Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z naszej pomocy zapraszamy do kontaktu e – mail: biuro@twkancelaria.eu lub jeśli chcieliby Państwo umówić się na konsultacje w siedzibie naszej Kancelarii prosimy o kontakt tel. 538 166 433. Bezpłatne konsultacje trwają od 1 – 23 grudnia. W przypadku konsultacji w siedzibie naszej Kancelarii obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel. Zastrzegamy sobie prawo odmowy udzielenia porady w szczególności w przypadkach wielokrotnego przekładania spotkań bądź braku wolnego terminu.   Nasi Prawnicy znają się na rzeczy!!! Prowadzimy postępowania na terenie całej Polski. Zapraszamy!!! Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. – Oława/Wrocław/Dolny Śląsk/Polska  

  28 Lis
  28 Lis
 • Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Spółka z o.o. z siedzibą w Oławie ma zaszczyt zaprosić Państwa na pilotażowy program praktycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i płynności finansowej przedsiębiorstw. Program ma na celu poszerzanie wiedzy przedsiębiorców na temat skutecznego odzyskiwania należności powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej co jest bardzo ważne z punktu widzenie płynności finansowej każdej firmy. W trakcie pierwszego, bezpłatnego wykładu, dowiedzą się Państwo m.in. jakie kroki należy podejmować, aby szybko i skutecznie odzyskać swoje należności w jaki sposób sprawdzić płynność finansową swojego potencjalnego kontrahenta, czym jest windykacja prewencyjna i jak stosować ją w sposób właściwy, by uniknąć jej negatywnego wpływu na nasze relacje z kontrahentami, jakie techniki negocjacji stosują największe na rynku firmy windykacyjne i czy są one skuteczne, jakie są aktualnie obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń, czym jest przerwanie biegu przedawnienia i jak zrobić to skutecznie, jakim celom służy wywiad gospodarczy oraz w jakich przypadkach warto skorzystać z usług detektywa o zmianach w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym i jakie jest ich znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców, jak przebiega postępowanie egzekucyjne. Co może dać Państwu udział w naszym szkoleniu? praktyczną wiedzę z zakresu windykacji popartą przykładami, którą można wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu Państwa przedsiębiorstwa, odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości związane z tematyką ściągania należności, możliwość konsultacji z wieloletnimi praktykami i specjalistami z branży windykacji. Specjaliści prowadzący szkolenie: Radca prawny – specjalizujący się w obsłudze prawnej przedsiębiorców różnych branż przemysłu i usług, świadczący obsługę prawną dla największych przedsiębiorstw w Polsce, m.in. Wielton Sp. z o.o. Licencjonowany detektyw, prawnik i zarazem jeden z najskuteczniejszych windykatorów w Polsce, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w negocjacjach z dłużnikami, który współpracował z największymi firmami z branży windykacji masowej jak ULTIMO S.A. czy GetBack S.A Jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie i chęć skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów, zupełnie za darmo zapraszamy do bezpłatnego udziału w pierwszym wykładzie. Celem zgłoszenia swojego udziału oraz uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. 538 166 433 lub za pośrednictwem e – mail: biuro@twkancelaria.eu   Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. – Oława/Wrocław/Dolny Śląsk/Polska

  26 Lis
  26 Lis
 •                                                                        Usługa „Mobilny Prawnik na telefon”. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy dla Klientów naszej Kancelarii nową usługę, która pozwoli rozwiązać Państwa problemy prawne bez wychodzenia z domu lub swojej firmy. Usługa skierowana jest do wszystkich naszych Klientów, którzy nie mają czasu lub możliwości skorzystać z pomocy prawnej w siedzibie naszej Kancelarii a problem prawny obejmuje dziedziny prawa którymi zajmuje się nasza Kancelaria, w tym w szczególności są to:   upadłość konsumencka, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku), prawo pracy, prawo budowlane, RODO czyli prawo ochrony danych osobowych, odszkodowania. Aby skorzystać z usługi „Mobilny Prawnik na telefon”, wystarczy do nas zadzwonić na jeden z nr tel.: 537-135-395 bądź 538-166-433 lub napisać na adres: biuro@twkancelaria.eu, przedstawić w skrócie problem prawny oraz ustalić miejsce i termin spotkania. Koszt obsługi prawnej poza siedzibą Kancelarii wynosi 200 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę spotkania. Koszt dojazdu do Klienta obliczany jest w zależności od odległości od siedziby naszej Kancelarii i wynosi: Do 10 km – bezpłatny, od 10 km – 20 km – 50 zł brutto, od 20 km – 40 km – 80 zł brutto. Mobilną obsługę Klienta realizujemy na chwilę obecną na terenie miasta Oławy oraz okolic a także w obrębie miejscowości takich jak m.in. Stanowice, Marcinkowice, Siechnice, Radwanice, Żerniki Wrocławskie, Żórawina, Kobierzyce, Borek Strzeliński, Domaniów, Strzelin, Kondratowice, Henryków, Przeworno, Wiązów, Brzeg, Lubsza, Bystrzyca, Minkowice Oławskie, Jelcz – Laskowice, Bierutów, Kamieniec Wrocławski. Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. – Oława/Dolny Śląsk/Polska

  20 Lis
  20 Lis
 • Kancelaria Prawna Turek & Wróbel organizuje tydzień darmowych porad prawnych, z których będą mogli Państwo skorzystać w siedzibie naszej Kancelarii przy ul. Wiejskiej 40/6 w Oławie, w dniach 26 – 30 listopada. W celu ustalenia terminu spotkania z prawnikiem prosimy o uprzedni kontakt tel. pod nr. 538 166 433 lub e – mailowy pod adr. biuro@twkancelaria.eu Zastrzegamy jednocześnie, iż możemy odmówić spotkania i udzielenia porady w przypadku braku wolnego terminu lub gdy temat porady obejmowałby zagadnienia w których nasza Kancelaria nie prowadzi doradztwa prawnego.

  18 Lis
  18 Lis
Goto :