Skuteczne Oddłużanie vs Wierzyciele Masowi

WINDYKACYJNE MOLOCHY NĘKAJĄ NAWET UPADŁYCH – POWIEDZ STOP NIEETYCZNYM POSTAWOM WIERZYCIELI MASOWYCH !!!

Z reguły procedurę upadłościową zalecamy osobom, których zobowiązania są dość znaczne i przewyższają wartość posiadanego przez te osoby majątku. Niejednokrotnie trafiają do nas osoby nieposiadające jakiegokolwiek majątku, zaś posiadające nawarstwiające się latami zobowiązania i w takich przypadkach także warto rozważać złożenie wniosku upadłościowego. Upadłość to dla naszych Klientów najczęściej jedyne rozwiązanie stanowiące ratunek przed całkowitym wykluczeniem społecznym a czasami i bezdomnością. Skutecznie przeprowadziliśmy już wiele postępowań dzięki którym, nasi Klienci mogli powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i obrocie gospodarczym.

Co się jednak dzieje, kiedy już skutecznie ogłosimy upadłość, zostanie zatwierdzony plan spłaty, wykonamy go zgodnie z postanowieniem sądu, a tu ni stąd ni zowąd dostajemy nakaz zapłaty wraz pozwem od wierzyciela, którego przecież wskazaliśmy we wniosku upadłościowym lub nowego nabywcy wierzytelności, gdzie nawet nie zostaliśmy poinformowani o zbyciu naszego długu na kolejny podmiot.

Proszę sobie wyobrazić, że takie sytuacje są jak najbardziej możliwe. Mało tego, sami z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia. Każdy dłużnik, musi mieć bowiem świadomość, że firmy windykacyjne zajmujące się masowym obrotem wierzytelnościami, nie przebierają w środkach i nie zważają często nawet na fakt ogłoszenia przez daną osobę upadłości. Do takich sytuacji z biegiem czasu będzie dochodziło jeszcze częściej, albowiem zmiany jakie wprowadziła zeszłoroczna nowelizacja prawa upadłościowego dość mocno uderzyły właśnie w wielkie „windykatornie”, które często za nic mają sytuację życiową danej osoby a działania tych firm, proszę się nie łudzić i nie dać zwieść ckliwym reklamom np. Kruka, nastawione są jedynie na jak największy zysk.

My wiemy jednak jak postępować z wierzycielami masowymi. Prowadzimy z nimi zarówno spory sądowe, ale także niejednokrotnie negocjujemy Państwa zadłużenia, prowadząc często do rzeczywiście korzystnych dla naszych Klientów ugód. Przestrzegamy jednak przed samodzielnymi negocjacjami tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo przedawnienia Państwa roszczeń. Nieumiejętne rozmowy z wierzycielem mogą bowiem prowadzić do uznania długu w całości, przez co będą Państwo zobowiązani do jego spłaty pomimo, iż wierzyciel nie byłby w stanie go od Państwa wyegzekwować.
Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną pomoc oraz ochronę prawną we wszelkich sporach z wierzycielami masowymi.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 538 166 433 lub e-mail:biuro@twkancelaria.eu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *