Prawo budowlane – nasz sukces!!!

 • Pragniemy pochwalić się Państwu naszym sukcesem w dziedzinie prawa budowlanego. Sprawa była bardzo trudna i miała charakter bezprecedensowy. Sam nasz mocodawca nie wierzył w sukces, a jednak, udało się.

  23 Maj
  23 Maj
 • Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym przez naszych przyjaciół z Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych Pracowników Autoliv, pikniku charytatywnym, którego celem jest zbiórka pieniędzy na pomoc dla osób zmagających się z ciężkimi chorobami nowotworowymi. Piknik pod nazwą „Razem dla Was” odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019r. w oławskim parku położonym obok PKP. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa i tym samym wsparcia Tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Dla zachęty (choć nikogo zapewne zachęcać specjalnie nie trzeba ;)) informujemy, że przewidzianych jest bardzo wiele ciekawych atrakcji, zarówno dla starszych jak i najmłodszych uczestników. Podczas pikniku przeprowadzona zostanie także loteria fantowa w której można będzie wygrać bardzo atrakcyjne nagrody, takie jak m.in.: rowery, laptop, sprzęt AGD, różnego rodzaju vouchery czy ufundowany przez naszą Kancelarię – lot balonem. Spędźmy ten dzień wspólnie niosąc pomoc innym a przy okazji dobrze się bawiąc !!!.

  22 Maj
  22 Maj
 • UWAGA ZMIANY KPC!!! Szykują się zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Ma zostać wprowadzony art. 139 [1] k.p.c., celem likwidacji tzw. fikcji doręczenia. „Art. 139(1). § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. § 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu dwóch miesięcy stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.” Jakie skutki mogą jednak spowodować tego typu zmiany?. Naszym zdaniem po nowelizacji więcej pracy mogą mieć prywatni detektywi, którzy na rzecz powodów będą ustalać aktualne adresy zamieszkania pozwanych przed wdaniem się w spór sądowy. Nasza Kancelaria świadczy wprawdzie takie usługi już od dawna i nie jest to dla nas żadna nowość. Niemniej jednak w przypadku wejścia w życie proponowanych zmian, szczególnie w sprawach o zapłatę, nastąpi znaczny wzrost przypadków w których będzie trzeba poszukiwać aktualnego adresu zamieszkania osoby, którą chcemy pozwać. Marcin Turek Prawnik, licencjonowany detektyw.

  20 Maj
  20 Maj
 • Zgodnie z treścią informacji ze strony UODO (poniżej), została nałożona kolejna już kara za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. „Nieskuteczne próby usunięcia naruszenia polegającego na upublicznieniu zbyt szerokiego zakresu danych osobowych to główny powód nałożenia przez Prezes UODO kary pieniężnej na administratora. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej  upublicznił w sieci dane osobowe sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie. Podano jednak nie tylko ich imiona i nazwiska, ale także dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL. Tymczasem nie ma żadnych podstaw prawnych, by w Internecie dostępny był aż tak szeroki zakres danych sędziów. Upubliczniając je, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań. Wprawdzie związek sam dostrzegł swój błąd, czego dowodzi zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO, to fakt, iż próby jego usunięcia były nieskuteczne, przesądził o nałożeniu kary. Ustalając jej wysokość (55 750,50 zł) Prezes UODO wziął także pod uwagę m.in. czas trwania naruszenia oraz fakt, że dotyczyło ono dużej grupy osób (585 sędziów). Uznał, że mimo iż ostatecznie naruszenie zostało usunięte, to miało poważny charakter. Niemniej wymierzając karę, Prezes UODO uwzględnił też okoliczności łagodzące, którymi były m.in. dobra współpraca administratora z organem nadzoru czy brak dowodów na to, że powstały szkody po stronie osób, których dane ujawniono. Ze szczegółami sprawy można zapoznać się w treści decyzji, która dostępna jest pod linkiem:  https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019″  

  19 Maj
  19 Maj
 • RODO (GDPR – General Data Protection Regulation) for foreigners. On the basis of the GRPR (GDPR – General Data Protection Regulation) called in Poland – „RODO” the nationality of people whose data is processed or those who process the data does not matter. The provisions of the GDPR (RODO) are subject to all foreign entrepreneurs coming from outside the European Union, who operate in the European Union and process personal data. Moreover, the protection provided by the provisions of the GDPR (RODO) is subject to every person – foreigners from third countries (outside EU) eg Belarus, Ukraine, Korea, China, whose personal data are processed by entrepreneurs operating in the European Union, therefore the data of these persons should be processed in accordance with the provisions of the GDPR (RODO). If You are a foreigner from a third country (outside EU) or if You process foreigners’ data and You want to know more about GDPR (RODO), contact us by email: biuro@twkancelaria.eu  

  13 Maj
  13 Maj
 •             Wszystkich pasażerów linii lotniczych informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo Lotnicze, nasza Kancelaria wstrzymuje czasowo, przyjmowanie spraw przeciwko przewoźnikom lotniczym. Informujemy również, że swoje skargi możecie Państwo kierować do rzecznika Praw Pasażerów.              Zmiany mają na celu przyspieszenie i ułatwienie Państwu dochodzenia roszczeń. Czy jednak tak się stanie? Czas pokaże. Z naszego doświadczenia w prowadzeniu spraw, w krajach w których tego typu regulacje obowiązują już od dawna, niestety nie zawsze formy alternatywnego rozwiązywania sporów (tzw. ADR) odnoszą pozytywny skutek dla pasażerów.   https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/rzecznik-praw-pasazerow

  09 Maj
  09 Maj
 • Szanowni Państwo, każda sprawa jest inna a wygrana nie zawsze jest możliwa. Na kanwie naszego ostatniego doświadczenia można by jednak uznać, że nie ma  rzeczy niemożliwych. W sprawie w której wierzyciel (powód) uzyskał nakaz zapłaty i która wydawała się beznadziejna, zdołaliśmy wykazać brak legitymacji procesowej powoda, dzięki czemu Sąd finalnie oddalił powództwo. Poniżej przedstawiamy wyrok wraz z uzasadnieniem i zapraszamy do lektury.  

  01 Maj
  01 Maj
 • Z okazji Świąt Wielkanocnych, zespół Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel, życzy Państwu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie, optymizmu i siły płynącej z odradzającego się życia.

  19 Kwi
  19 Kwi
 • Pragniemy pochwalić się Państwu kolejnymi sukcesami w uzyskaniu odszkodowań od przewoźników lotniczych. Tym razem są to węgierskie linie lotnicze Wizz Air oraz polskie czarterowe linie lotnicze Enter Air. Chwalimy się tymi sukcesami gdyż przyznamy szczerze, nie było w tych trzech sprawach ani łatwo ani szybko. Ostatecznie sprawy zakończyły się dobrowolną wypłatą roszczeń przez przewoźników, jednakże zanim do niej doszło, zmuszeni byliśmy wszcząć długotrwałe postępowanie przed organami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

  18 Kwi
  18 Kwi
 • Drodzy Państwo, zgodnie z treścią zaprezentowanego poniżej zaproszenia, my również serdecznie zapraszamy do wsparcia naszych Przyjaciół z firmy Autoliv Poland  i uczestnictwa w pikniku charytatywnym pod nazwą „Razem dla Was”. Pamiętajmy, że kiedyś każdy z nas może potrzebować wsparcia innych. Nie bądźmy zatem obojętni !!!. Prezentujemy również „Świątecznego Kurczaka”, którego uszyły własnoręcznie Panie z Autoliv. Kurczak jest genialny i wierzymy, że stanie się prawdziwym hitem, a tym samym przyczyni się do wsparcia osób potrzebujących. W kwestii wsparcia, no i oczywiście „Świątecznych Kurczaków”, zapraszamy do kontaktu z Panią Renatą Szczęsną pod nr. tel. 502 258 633

  10 Kwi
  10 Kwi
Goto :