Najlepszy Prawnik w Oławie

 • Szanowni Państwo, chcielibyśmy się pochwalić, iż kolejny rok z rzędu zostaliśmy uznani przez portal OFERTEO za najlepszą Kancelarię w Oławie. Jest nam z tego powodu niezmiernie miło i chcielibyśmy tutaj podziękować też naszym Klientom, którzy tak licznie wyrazili swoje pozytywne opinie na temat naszej Kancelarii. Wykonując naszą pracę zawsze na pierwszym miejscu, stawiamy dobro i interes naszego Klienta, dokładając największej staranności w trakcie świadczonej obsługi prawnej czy detektywistycznej. https://www.oferteo.pl/kancelarie-prawne/olawa#Najlepsi

  02 Kwi
  02 Kwi
 • Zapraszamy na wykład, który poprowadzą nasi prawnicy. Antywindykacja, upadłość konsumencka – czyli jak radzić sobie z nieuczciwymi praktykami firm windykacyjnych i komorników. Program wykładu obejmuje zagadnienia takie jak: • Metody firm windykacyjnych – czyli jak postępować z windykatorami, komornikami, techniki negocjacji, metody zastraszania stosowane przez windykatorów. • Przedawnienia – terminy, sposób postępowania. • Jak wynegocjować korzystną dla siebie ugodę. • Umorzenie długu a umorzenie postępowania egzekucyjnego – różnice. • Upadłość Konsumencka – dla kogo i jak złożyć poprawny wniosek. • Skargi na czynności komornicze. Wykład prowadzony będzie przez doświadczonych prawników, detektywa i windykatora z ponad 10 letnim doświadczeniem, który współpracował m.in. z takimi podmiotami jak Ultimo S.A, Getback S.A, AIG Bank Polska S.A, Kancelaria Lexus. Podczas wykładu poznacie Państwo kulisy działania windykacji w tym techniki jakimi posługują się windykatorzy. Po zakończeniu wykładu będzie możliwość zadawania pytań w tym zapisania się na darmową indywidualną konsultację. Wykład jest organizowany przez Stowarzyszenie Prawo§Mocni. http://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/antywindykacja-upadlosc-konsumencka-wyklad/?fbclid=IwAR2-uKd05Y-x5NDNiHaFPRM1EpE3qjGoryBNKv0a-YD60GLxgX5nGbgQM-Q

  20 Mar
  20 Mar
 • W dniu 14 marca 2019 w sprawie o sygn. C-118/17 zapadł ważny dla frankowiczów wyrok TSUE. Zapraszamy do zapoznania się, tym  bardziej, że pytanie o konsekwencje unieważnienia klauzuli do TSUE skierował też Sąd Okręgowy w Warszawie (sprawa  C-260/18). Wyrok TSUE

  18 Mar
  18 Mar
 • Cieszymy się, że mogliśmy zaoferować naszą skromną pomoc. Zachęcamy również wszystkich z Państwa do niesienia pomocy i wspierania wszelkich inicjatyw społecznych, czyniących dobro na rzecz innych. Pozdrawiamy serdecznie.

  14 Mar
  14 Mar
 • Informujemy, iż do 30 marca 2019r. udzielać będziemy bezpłatnych wstępnych konsultacji (nieodpłatność dotyczy tylko pierwszej porady w danej sprawie) w sprawach o: rozwód, alimenty, podział majątku, opiekę nad dziećmi Obowiązują zapisy pod adresem e – mail: biuro@twkancelaria.eu lub tel. 538 166 433 Zapraszamy!!!

  12 Mar
  12 Mar
 • Często padają z Państwa strony pytania odnoszące się do przebiegu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w związku z czym, w skrócie przedstawimy Państwu jego przebieg a poniżej prezentujemy także jedno z postanowień jaki niedawno zapadło w sprawie przez nas prowadzonej. Aby wszcząć procedurę postępowania upadłościowego najpierw należy złożyć wniosek o tzw. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu (wzor-formularza-wniosek-dluznika (1) ). Z pozoru wniosek taki wydaje się dość prosty do wypełnienia, jednakże bardzo istotne jest aby został on dobrze przygotowany, aby zawierał odpowiednie załączniki, wskazywał wszystkich wierzycieli, okoliczności z uwagi na które staliśmy się niewypłacalni, nasz majątek, dochody i wiele innych kwestii. Im skrupulatniej przygotujemy taki wniosek tym większa szansa, że sąd się do niego przychyli tak więc dobrze przygotowany wniosek zwiększa nasze szanse na pełne oddłużenie. Wniosek o tzw. upadłość konsumencką składamy w sądzie upadłościowym właściwym według naszego miejsca zamieszkania. Wykaz sądów upadłościowych przedstawialiśmy już w jednym z naszych wpisów poświęconych upadłości konsumenckiej – http://twkancelaria.eu/upadlosc-konsumencka-aktualnosci/. Po złożeniu wniosku, przyjdzie nam trochę poczekać  i tutaj wszystko zależy od obłożenia sprawami w danym sądzie. W przypadku mniejszych sądów jak np. Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej z którym niedawno mieliśmy do czynienia, bywa że terminy są zdecydowanie krótsze i tak na przykładzie w/w sądu od momentu złożenia wniosku do rozprawy minęły zaledwie dwa miesiące w związku z czym już na początku 2019r. nasz klient otrzymał pozytywną wiadomość, że Sąd postanowił ogłosić jego upadłość. W przypadku większych sądów np. we Wrocławiu, terminy bywają nieco dłuższe. Nie oznacza to jednak, że sędziowie nie podejmują swoich czynności ale z reguły mają po prostu znacznie więcej spraw a co za tym idzie nie są w stanie w krótkim czasie przyjrzeć się im wszystkim na tyle wnikliwie aby móc wydać stosowne postanowienie. Oczywiście postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie oznacza jeszcze końca całego postepowania. W momencie wydania przez sąd takiego postanowienia do działania wkracza jeszcze syndyk.  Syndyk bada naszą sytuację, ustala majątek, listę wierzycieli a czasami zdarza się że wstępuje do toczących się lub wszczyna postępowania sądowe dotyczące np. wierzytelności spornych. Niemniej jednak samo postanowienie o ogłoszeniu upadłości w sposób znaczny przybliża nas do całkowitego oddłużenia i można rzec, że jest to przynajmniej połowa drogi do nowego życia bez długów. Jeśli macie Państwo pytania do prawnika w przedmiocie upadłości konsumenckiej serdecznie zapraszamy do kontaktu: biuro@twkancelaria.eu lub tel 538 166 433.                     Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. – Oława/Wrocław/Dolny Śląsk/Polska

  26 Lut
  26 Lut
 • Wywiad gospodarczy często mylony jest z pojęciem „szpiegostwa gospodarczego” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych. Nic bardziej mylnego. Wywiad gospodarczy polega przede wszystkim na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu oszacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. W związku z malejącą skutecznością egzekucji komorniczej jak i coraz większą ilością podmiotów występujących w obrocie gospodarczym przeprowadzenie wywiadu gospodarczego przed podjęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem może nie tylko uchronić nas od straty pieniędzy ale pozwolić na zaoszczędzenie czasu związanego z potencjalnym dochodzeniem roszczeń. W przypadku kiedy już jednak zdecydowaliśmy się na współpracę z danym podmiotem, która okazała się fiaskiem i chcielibyśmy szybko i skutecznie odzyskać nasze towary czy pieniądze wówczas skuteczny wywiad gospodarczy może pomóc nie tylko w skutecznej egzekucji naszych roszczeń ale także w przypadku gdy mamy do czynienia z działaniami przestępczymi, pomóc w doprowadzeniu do ukarania osób, które działały w sposób nieuczciwy.         Wyróżnia się dwa rodzaje wywiadu gospodarczego. Biały wywiad, tzw. wywiad źródeł jawnych (ang. open- source intelligence; OSINT) – polegający na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywany jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym. Wywiadowcy posługują się wyłącznie jawnymi i etycznymi metodami pozyskiwania informacji. Do „białych” źródeł zalicza się między innymi: – internet w tym serwis społecznościowe i wszelkie środki nowej komunikacji otwartej, – rozpytanie, – sondy społeczne, – prasa (szczególnie lokalna oraz specjalistyczna) i inne środki masowego przekazu, – dokumentacja, jaką przedsiębiorstwa muszą udostępnić według wymogów prawa, – ogólnie dostępne rejestry, – sądowe ogłoszenia upadłości i postanowienia o postępowaniu układowym, – wydawnictwa marketingowe: biuletyny, informatory, reklamy, – analizy produktów (inżynieria odwrotna). Czarny wywiad – jest to rodzaj wywiadu, którego zadaniem jest uzyskanie chronionych informacji bez względu na zastosowane metody, często na pograniczu prawa bądź wbrew niemu. Czarny wywiad utożsamiany jest ze szpiegostwem. Głównym celem czarnego wywiadu jest zdobycie informacji niejawnych, posługując się wszelkimi metodami, również nielegalnymi: – zakładanie podsłuchów, – kradzież tożsamości, – łamanie haseł i zabezpieczeń, – wywieranie nacisku, – prowokacja. Nasza Kancelaria w prowadzeniu profesjonalnego wywiadu gospodarczego na rzecz naszych klientów korzysta z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów wielu profesji m.in. takich jak radca prawny, adwokat, prawnik, detektyw czy windykator gdyż w wielu bardzo skomplikowanych sprawach skuteczne działania może podjąć tylko wyspecjalizowany i uzupełniający się zespół.

  13 Lut
  13 Lut
 •        Kilka dni temu miały miejsce obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, pierwszego od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO. Kto nie zna pełnej nazwy na pewno spotkał się z takimi określeniami jak RODO-panika, RODO-absurdy czy też uniwersalnym, niemal magicznym uzasadnieniem wszelkich dziwnych zachowań: „bo RODO”. Szczególne wrażenie na odbiorcach robiły prawie niewyobrażalne kwoty możliwych do nałożenia kar. Trzeba przyznać, że rzadko który akt prawny cieszył się taką popularnością w mediach i Internecie. Czy jednak można powiedzieć, że pomimo tego, iż nawet osoby niezainteresowane przetwarzaniem danych osobowych odnotowały początek jego pełnego obowiązywania, to RODO się u nas przyjęło?        Z naszych, także prywatnych, obserwacji wynika, że niezupełnie. Braki widać szczególnie wyraźnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców nie wypełnia nawet fasadowych obowiązków wprowadzonych nową regulacją – stosuje stare wzorce zgód, nie przedstawia pełnej klauzuli informacyjnej, powołuje się na nieobowiązującą ich już ustawę z 1997 roku. Tych osób najwyraźniej nie odstraszyły potencjalne kary. Co jednak z tymi, którzy zdecydowali się na wprowadzenie nowych rozwiązań samodzielnie, bez pomocy fachowców? Ich sytuacja w przypadku kontroli będzie zapewne lepsza, jednak jak daleko będzie szła pobłażliwość w tej kwestii, skoro tak wielu małym i średnim przedsiębiorcom udało się jednak wdrożyć RODO i poprawnie stosować się do jego zasad?        Mniej więcej rok temu z chaosu informacyjnego wokół nowej regulacji ochrony danych osobowych wyłoniło się pierwsze kluczowe pytanie, które zadało sobie wielu małych i średnich przedsiębiorców – czy ja w ogóle przetwarzam dane osobowe? Dlaczego odpowiedź na nie zawsze powinna być twierdząca – to materiał na osobny wpis. Kolejnym pytaniem powinno być: czy do dostosowania się do RODO potrzebuję pomocy prawnika?       Kluczem do odpowiedzi na to jest wprowadzona przez unijne rozporządzenie nowa reguła: zasada rozliczalności. Oznacza to, że nie tylko trzeba coś robić, ale także móc w każdej chwili udowodnić, że i jak się to robi. To właśnie z zasady rozliczalności wynika szereg obowiązków administratora czy podmiotu przetwarzającego – tabele, zastawienia, raporty, wzory… To wszystko nie jest może bezpośrednią ochroną danych osobowych, nie blokuje dostępu osobom niepowołanym, nie sprawi, że przez pomyłkę nie wyślemy maila innemu adresatowi lub nie zgubimy teczki z dokumentami. A jednak – te obowiązki są niezwykle istotne. Jeśli nawet bardzo dbasz o posiadane dane osobowe, ale nie dokumentujesz tego w żaden sposób – naruszasz RODO, nie stosując się do zasady rozliczalności. Ustawodawca europejski nie był przy tym łaskawszy dla małych i średnich przedsiębiorstw: niezależnie od tego, czy dysponujesz odrębnym działem prawnym, zapleczem administracyjnym czy też prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i wszystkim zajmujesz się sam – obowiązki z RODO ciążą także na Tobie. Poprawne zaś ich wykonanie i nie zagubienie się w gąszczu nowych pojęć i konstrukcji prawnych wymaga dużego zaangażowania, wiedzy prawnej, doświadczenia i stałej obserwacji działań Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Być może zaskoczy Was, że powierzenie specjalistom kompleksowego wdrożenia RODO w małym lub średnim przedsiębiorstwie nie musi zrujnować jego budżetu – w naszej ofercie mamy pakiety kompleksowej obsługi RODO na kieszeń każdego przedsiębiorcy. Co więcej, taka współpraca okazuje się owocna także pod kątem rzeczywistego uszczelnienia systemu przetwarzania danych, gdyż zawsze w sposób zindywidualizowany uwzględniamy potrzeby danego przedsiębiorstwa, doradzając, jak ustrzec się od powszechnie popełnianych błędów. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem czy też zatrudniasz kilku pracowników, czy wolisz dokumenty papierowe czy stosujesz pełną digitalizację, posiadasz dużą liczbę danych wielu osób fizycznych czy też przetwarzasz ich minimalny zakres – pomożemy Ci zrozumieć, jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych i innych…

  01 Lut
  01 Lut
 • Szanowni Państwo, pragniemy pochwalić się drobnym, ale kolejnym już sukcesem w roku 2019, na froncie zmagań z przewoźnikami lotniczymi. Tym razem są to linie lotnicze Wizz Air. Kwota odszkodowania jaką pozyskaliśmy, może nie jest zawrotna, niemniej jednak biorąc pod uwagę czas zmagań (około roku) i fakt, że sprawa prowadzona była przed organami Norweskimi (odpowiednik Polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego), sukces ten smakuje bardziej niż w przypadku łatwego i szybkiego pozyskania znacznie większych sum. Nie jest jednak wyłącznym naszym celem, chwalenie się przed Państwem naszymi sukcesami a przede wszystkim pokazanie, że pomimo, iż pewne procedury trwają bardzo długo (zaznaczyć tutaj musimy, że nasi Mocodawcy w pewnym momencie zaczęli trochę się już niecierpliwić) to jednak warto wytrwale dochodzić swoich roszczeń. Oczywiście należy mieć świadomość, że nie każda sprawa zakończy się sukcesem a niektóre postępowania trwają nawet po kilkanaście miesięcy. Jak jednak widać zdarza się, że cierpliwość popłaca. Informujemy także, iż obecnie nie przyjmujemy żadnych zgłoszeń przeciwko przewoźnikowi Small Planet z uwagi na wszczęte w stosunku do przewoźnika postępowanie upadłościowe.

  17 Sty
  17 Sty
 • Drodzy Państwo, zauważamy często, że panuje swego rodzaju przeświadczenie, iż  jeżeli sprawca naszego nieszczęścia nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC a my nie posiadamy tzw. AC, to uzyskanie odszkodowania będzie graniczyło z cudem. Nic bardziej mylnego. Zgodnie bowiem z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nasze roszczenie możemy kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową. Art. 108. 1. Uprawniony do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody. 2. Zakład ubezpieczeń, po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia, przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Pamiętajmy jednak, aby: spisać dokładną datę i miejsce zdarzenia, spisać numery rejestracyjne, numery VIN oraz marki i modele pojazdów biorących udział w zdarzeniu, spisać imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów (adresy e-mail) osób biorących udział w zdarzeniu (poszkodowani, sprawcy, świadkowie zdarzenia), wezwać policję lub razem ze sprawcą sporządzić oświadczenie o okolicznościach zdarzenia, sprawdzić czy sprawca posiada dokument ubezpieczenia (polisa OC, ubezpieczenie graniczne) i spisz numer polisy oraz nazwę Zakładu Ubezpieczeń wystawiającego polisę.     Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. – Oława/Wrocław/Dolny Śląsk/Polska    

  03 Sty
  03 Sty
Goto :