Rozwody

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego odnoszą się do niezwykle osobistej sfery naszego życia. Dotyczą m.in. stosunków między małżonkami, rodzicami i dziećmi, zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, dotyczących adopcji, opieki, kurateli, władzy rodzicielskiej a także współzależnych z powyższymi zagadnieniami spraw majątkowych.

Rozwód, alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, podział majątku wspólnego – to ogromne emocje, które często doprowadzają do nieodwracalnych błędów popełnianych przez strony nie znające w sposób wystarczający przepisów prawa rodzinnego. Nie bójmy się więc powierzać spraw w ręce profesjonalnych pełnomocników, którzy obiektywnie przeanalizują wszelkie kwestie i prawidłowo ocenią sytuację, aby następnie wdrożyć właściwą procedurę.

W sprawach rozwodowych, gdzie strony posiadają małoletnie dzieci a są w stanie prowadzić ze sobą dialog, często warto ustalić pewne kwestie jeszcze przed rozprawą. Koncyliacyjne podejście do rozwodu z pewnością zaoszczędzi dzieciom negatywnych emocji, zaś Państwu pozwoli rozstać się w sposób cywilizowany i przede wszystkim szybki. Naszą rolą zaś jest zaś wówczas nie tylko przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów, ale także pomoc w mediacjach.

Zdarza się jednak, że strony nie mają szans na porozumienie, z uwagi na zachowanie jednego z małżonków, który np. jest winny rozpadu związku czy też uchyla się od obowiązku łożenia na swoje pociechy. Wówczas sprawy takie wymagają twardych, szybkich i zdecydowanych działań także po stronie pełnomocnika. Rolą zaś pełnomocnika jest wówczas np. złożenie tzw. wniosku o zabezpieczenie roszczenia, co pozwala stronie uzyskać alimenty już w trakcie trwania postępowania, czy też podejmowanie innych działań mających na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów swojego klienta.

W postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych czy o podział majątku często niezbędne jest pozyskanie odpowiedniego materiału dowodowego. Nie jest to jednak często wcale takie proste. Z pomocą mogą przyjść jednak Państwu współpracujący z nami licencjonowani detektywi. Dowody zebrane przez detektywa pomogły wygrać już niejedną sprawę.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • podział majątku miedzy małżonkami po ustaniu małżeństwa,
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich,
 • sprawy o kontakty z dziećmi,
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o przysposobienie (adopcję),
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli,
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sprawy z zakresu wyrażenia przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej.

https://maps.app.goo.gl/Zvcn21HZETGQjbf69