Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odszkodowania za przełożony lot z powodu usterki.