Upadłość konsumencka – „koło ratunkowe” dla dłużników.

Upadłość konsumencka to jedno z najbardziej istotnych prospołecznych rozwiązań prawnych ostatnich lat, którego celem jest ułatwienie wielu polskim gospodarstwom domowym restrukturyzacji swoich zobowiązań i wyjściu na tzw. „prostą” z problemów finansowych. Oczywiście nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej procedury, jednak jak pokazują wszelkiego rodzaju statystyki w tym także statystyki spraw przyjmowanych i prowadzonych przez naszą kancelarię, wielu osobom dzięki procedurze upadłości konsumenckiej udaje się zrestrukturyzować swoje zobowiązania i zacząć nowe życie, bez ciągnących się za nimi zobowiązań i wiążących się z tym telefonów firm windykacyjnych, wizyt windykatorów czy wreszcie kosztownych i nie należących do przyjemności egzekucji prowadzonych przez komorników.

CO WARTO WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI ?
Jeszcze do niedawna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiązało się z wieloma trudnościami. Do głównych barier powodujących, że tylko nieliczni decydowali się na złożenie wniosku, należały wysokie koszty zarówno związane z opłatami sądowymi jak i całym postępowaniem upadłościowym a także skomplikowany proces samego postępowania. Po zmianach w prawie jakie miały miejsce na przełomie 2015/2016 roku, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się nie tylko o wiele prostsze ale i tańsze. Opłata sądowa za wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie zaledwie 30 zł. Sam wniosek natomiast choć wymaga dużej uwagi i właściwego wypełnienia składany jest na urzędowym formularzu co także stanowi kolejne ułatwienie

Kliknij aby pobrać wzór formularza

Warto jednak wiedzieć, że choć każdy Dłużnik może złożyć taki wniosek samodzielnie, to jednak nie każdy wniosek zostanie pomyślnie zweryfikowany. Wniosek powinien bowiem spełniać pewne określone kryteria a także co niezwykle istotne zawierać odpowiednie uzasadnienie czyli wskazanie właściwych przyczyn z uwagi na które Dłużnik stał się niewypłacalny oraz okoliczności z uwagi na które jedyną „deską ratunku” Dłużnika staje się upadłość konsumencka. Z pewnością nie przejdą tutaj pozytywnej weryfikacji wnioski osób, które celowo wprawiły się w stan niewypłacalności i których działania zmierzają ewidentnie do pokrzywdzenia wierzycieli.

Przebieg postępowania upadłościowego.
Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z momentem złożenia przez Dłużnika do właściwego miejscowo sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd następnie bada wniosek i weryfikuje jego zasadność. W przypadku przychylenia się do wniosku Dłużnika sąd wszczyna dalszą procedurę informując oczywiście samego zainteresowanego. Istotne jest, że w ramach postępowania upadłościowego dochodzi do zawarcia z wierzycielami tzw. układu i ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego okres wynosi maksymalnie 3 lata. Może się też oczywiście zdarzyć, że zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone w całości już na samym początku postępowania bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty,co jednakże zależy każdorazowo od indywidualnej sytuacji Dłużnika i podlega ocenie przez organy prowadzące postępowanie. W ramach planu spłacana jest część zobowiązań, której wysokość dostosowana jest do możliwości finansowych Dłużnika. Co ważne, poprawa sytuacji Dłużnika w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli, zwłaszcza na skutek zwiększenia dochodów, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat ustalonych w planie spłaty. Plan spłaty Dłużnik wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom. Po zakończeniu planu spłaty i terminowym wywiązaniu się w trakcie jego trwania ze wszystkich przyjętych ustaleń, wszelkie pozostałe zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu. Niezwykle istotne jest, iż w trakcie wykonywania planu spłat, Dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań.

UWAGA
NIEPOPRAWNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE ZAMKNIEMY SOBIE DROGĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA OKRES 10 LAT.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 

W roku 2016  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do 4434 osób.

miesiąc

2016 liczba upadłości

zmiana w % do ostatniego miesiąca

2015 liczba upadłości

styczeń

209

-36,86

2

luty

292

39,71

25

marzec

333

14,04

59

kwiecień

366

9,9

118

maj

342

-6,56

157

czerwiec

448

31,58

239

lipiec

403

-10,04

229

sierpień

315

-21,84

194

wrzesień

372

18,1

237

październik

511

37,37

254

listopad

410

-19,77

267

grudzień

433

5,61

331


Najwięcej upadłości dotyczy ludzi w wieku 40-49 lat 25,54% .

struktura wieku

liczba

procentowo

15-19

5

0,11

20-29

223

5,05

30-39

1023

23,18

40-49

1127

25,54

50-59

927

21,01

60-69

798

18,08

70-79

268

6,07

80-93

42

0,95

 

Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. mazowieckim 20,62%, śląskim 11,17% i wielkopolskim 9,29%. 

 

2016

2015

Województwo

liczba

procentowo

liczba

procentowo

DOLNOŚLĄSKIE

291

6,56

124

5,87

KUJAWSKO-POMORSKIE

405

9,14

151

7,15

LUBELSKIE

88

1,99

63

2,98

LUBUSKIE

124

2,80

46

2,18

ŁÓDZKIE

258

5,82

168

7,95

MAŁOPOLSKIE

375

8,46

113

5,35

MAZOWIECKIE

914

20,62

547

25,9

OPOLSKIE

75

1,69

23

1,09

PODKARPACKIE

199

4,49

73

3,46

PODLASKIE

92

2,08

25

1,18

POMORSKIE

194

4,38

82

3,88

ŚLĄSKIE

495

11,17

232

10,98

ŚWIĘTOKRZYSKIE

145

3,27

58

2,75

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

143

3,23

55

2,6

WIELKOPOLSKIE

412

9,29

197

9,33

ZACHODNIOPOMORSKIE

223

5,03

155

7,34