Upadłość konsumencka – pomoc prawnika

Prawnicy naszej Kancelarii pomogli wyjść z długów i trudnej sytuacji życiowej już bardzo wielu osobom. Nie chcemy się tym jednak chwalić, ale chcemy powiedzieć Państwu, że zawsze jest jakieś wyjście. Jako Kancelaria prawna specjalizujemy się przede wszystkim w prowadzeniu postępowań tzw. Upadłości konsumenckiej. Wiemy jak różne, niezależne od nas zdarzenia losowe, mogą doprowadzić człowieka na skraj bankructwa. Wiemy też,  jak trudno jest podnieść się, kiedy straciliśmy już nadzieję na lepsze jutro. Taką nadzieję, daje wielu z nas tzw. upadłość konsumencka z której dobrodziejstw korzysta coraz większy odsetek osób, które „znalazły się nad przepaścią”. Jak pokazują statystyki w 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich. Oznacza to wzrost upadłości o 18,7% w stosunku do 2017 r., gdy było ich 5535. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką łącznie ogłosiło ją już 18 651 osób.

Możecie na nas liczyć!!!

Jeżeli szukacie Państwo pomocy zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu naszych prawników. My nie podchodzimy do Państwa tylko jak do „klienta”, ale staramy się zająć  Państwa problemami tak, jak sami chcielibyśmy być obsłużeni idąc do prawnika. Każdą sprawę prowadzimy z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem stojąc w 100% po Państwa stronie.

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka to jedno z najbardziej istotnych i prospołecznych rozwiązań prawnych ostatnich lat. Celem tego postępowania jest ułatwienie wielu polskim gospodarstwom domowym dokonania restrukturyzacji swoich zobowiązań a nawet całkowite ich umorzenie i wyjście na tzw. „prostą”. Oczywiście nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej procedury. Statystyki pokazują jednak, że coraz większej ilości osób zadłużonych, udaje się rozpocząć nowe życie bez długów i tym samym zażegnać wieloletnie problemy finansowe. Upadłość konsumencka to z pewnością „pomocna dłoń dla wielu polskich rodzin”.

CO WARTO WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI ?

Jeszcze do niedawna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiązało się z wieloma trudnościami. Do głównych barier powodujących, że tylko nieliczni decydowali się na złożenie wniosku, należały wymogi jakie musiał spełniać bankrut tj. wysokie koszty  jak i  skomplikowane reguły samego postępowania. Po zmianach w prawie jakie miały miejsce na przełomie ostatnich lat, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się bardziej dostępne. Ustawodawca zrezygnował bowiem z surowych zasad i wprowadził wiele ułatwień takich jak m.in niższa opłata sądowa za wniesienie wniosku (obecnie 30 zł), czy możliwość złożenia wniosku na urzędowym formularzu  (Kliknij aby pobrać wzór formularza). Należy jednak pamiętać, że choć każdy Dłużnik może złożyć taki wniosek samodzielnie, to nie każdy wniosek spotka się z pozytywną oceną Sądu Upadłościowego. Wniosek powinien bowiem spełniać pewne określone kryteria w tym m.in. zawierać odpowiednie uzasadnienie, wskazywać przyczyny niewypłacalności, przytaczać dowody na okoliczności z uwagi na które, jedyną „deską ratunku” dla Dłużnika miałoby stać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co istotne!!!

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pewnością nie mogą liczyć osoby, które celowo wprawiły się w stan niewypłacalności i których  zamiarem jest pokrzywdzenie wierzycieli.

Przebieg postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z momentem złożenia przez Dłużnika  wniosku, do właściwego miejscowo sądu upadłościowego. Właściwość sądu mogą Państwo ustalić wchodząc na stronę sądu rejonowego, swojego miejsca zamieszkania.  Sąd następnie bada wniosek i weryfikuje jego zasadność. W przypadku uznania wniosku za zasadny,  sąd wszczyna dalszą procedurę informując oczywiście samego zainteresowanego. Istotne jest, że w ramach postępowania upadłościowego może dojść do zawarcia z wierzycielami tzw. układu i ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego okres wynosi maksymalnie 3 lata. Może jednak się też zdarzyć, że zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone w całości już na samym początku postępowania bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty. Dzieje się tak najczęściej kiedy Dłużnik nie posiada żadnego majątku ani środków pozwalających na spłatę zobowiązań. W ramach planu spłaty, spłacana jest natomiast część zobowiązań a wysokość spłat dostosowana jest do możliwości finansowych Dłużnika. Co ważne, poprawa sytuacji Dłużnika w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli, zwłaszcza na skutek zwiększenia dochodów, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat ustalonych w planie spłaty. Plan spłaty Dłużnik wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając ustalone kwoty na rzecz wierzycieli. Po zakończeniu planu spłaty i terminowym wywiązaniu się ze wszystkich przyjętych ustaleń, wszelkie pozostałe zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu. Niezwykle istotne jest, iż w trakcie wykonywania planu spłat, Dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań.

UWAGA!!! 

ŹLE PRZYGOTOWANY WNIOSEK MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE ZAMKNIEMY SOBIE DROGĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA OKRES 10 LAT.