Upadłość konsumencka – realne oddłużanie

Każdego z nas dotknąć mogą nieprzewidziane zdarzenia losowe takie jak np. choroba, wypadek, utrata pracy. Sytuacje takie z kolei doprowadzić mogą do zachwiania naszą kondycją finansową. Wówczas. często chwytamy się przysłowiowej „brzytwy” i aby ratować się z opresji zaciągamy różnego rodzaju zobowiązania, które finalnie prowadzą nas na skraj bankructwa. Pamiętać jednak należy, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji można znaleźć jakieś rozsądne wyjście. Jednym z takich rozwiązań jest tzw. Upadłość konsumencka. Nasza Kancelaria pomogła już wielu osobom wyjść z długów i cieszyć się „nowym życiem bez zobowiązań”. Nie jest naszym celem jednak chwalenie się tym, ale wskazanie Państwu realnych rozwiązań, które być może znajdą zastosowanie w Państwa sytuacji i pomogą uporać się z zaistniałymi problemami. Pragniemy także nadmienić, iż procedura o której piszemy pomogła już w oddłużeniu wielu osobom a statystyki pokazują, że z roku na rok, wzrasta liczba osób decydujących się na skorzystanie z jej dobrodziejstwa. Zgodnie danymi z opublikowanymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2018 r polskie sądy ogłosiły 6570 upadłości konsumenckich. Oznacza to wzrost upadłości o 18,7% w stosunku do 2017 r., gdy było ich 5535. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką łącznie ogłosiło ją już 18 651 osób.

Możecie na nas liczyć!!!

Jeżeli szukacie Państwo pomocy w zakresie realnego oddłużania to zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu naszych prawników. Do każdego z Państwa podchodzimy w sposób indywidualny i z pełnym zaangażowaniem, starając się wskazać jak najlepszą drogę do rozwiązania Państwa problemów.

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka to jedno z najbardziej istotnych i prospołecznych rozwiązań prawnych ostatnich lat. Celem tego postępowania jest ułatwienie wielu polskim gospodarstwom domowym dokonania restrukturyzacji swoich zobowiązań a nawet całkowite ich umorzenie i wyjście na tzw. „prostą”. Oczywiście nie każdy będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa tej procedury. Niesie ona za sobą także pewne wymogi. Niemniej jednak statystyki pokazują, że coraz większej ilości osób zadłużonych, udaje się rozpocząć „nowe życie bez długów” i tym samym zażegnać wieloletnie problemy finansowe.

CO WARTO WIEDZIEĆ O UPADŁOŚCI ?

Jeszcze do niedawna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiązało się z wieloma trudnościami. Do głównych barier powodujących, że tylko nieliczni decydowali się na złożenie wniosku, należały wymogi jakie musiał spełniać bankrut tj. wysokie koszty  jak i  skomplikowane reguły samego postępowania. Po zmianach w prawie jakie miały miejsce na przełomie ostatnich lat, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się bardziej dostępne. Ustawodawca zrezygnował bowiem z surowych zasad i wprowadził wiele ułatwień takich jak m.in niższa opłata sądowa za wniesienie wniosku (obecnie 30 zł), czy możliwość złożenia wniosku na urzędowym formularzu  (Kliknij aby pobrać wzór formularza). Należy jednak pamiętać, że choć każdy Dłużnik może złożyć taki wniosek samodzielnie, to nie każdy wniosek spotka się z pozytywną oceną Sądu Upadłościowego. Wniosek powinien bowiem spełniać pewne określone kryteria w tym m.in. zawierać odpowiednie uzasadnienie, wskazywać przyczyny niewypłacalności, przytaczać dowody na okoliczności z uwagi na które, jedyną „deską ratunku” dla Dłużnika miałoby stać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co istotne!!!

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej z pewnością nie mogą liczyć osoby, które celowo wprawiły się w stan niewypłacalności i których  zamiarem jest pokrzywdzenie wierzycieli.

Przebieg postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się z momentem złożenia przez Dłużnika  wniosku, do właściwego miejscowo sądu upadłościowego. Właściwość sądu mogą Państwo ustalić wchodząc na stronę sądu rejonowego, swojego miejsca zamieszkania.  Sąd następnie bada wniosek i weryfikuje jego zasadność. W przypadku uznania wniosku za zasadny,  sąd wszczyna dalszą procedurę informując oczywiście samego zainteresowanego. Istotne jest, że w ramach postępowania upadłościowego może dojść do zawarcia z wierzycielami tzw. układu i ustalenia planu spłaty wierzycieli, którego okres wynosi maksymalnie 3 lata. Może jednak się też zdarzyć, że zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone w całości już na samym początku postępowania bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty. Dzieje się tak najczęściej kiedy Dłużnik nie posiada żadnego majątku ani środków pozwalających na spłatę zobowiązań. W ramach planu spłaty, spłacana jest natomiast część zobowiązań a wysokość spłat dostosowana jest do możliwości finansowych Dłużnika. Co ważne, poprawa sytuacji Dłużnika w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli, zwłaszcza na skutek zwiększenia dochodów, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat ustalonych w planie spłaty. Plan spłaty Dłużnik wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając ustalone kwoty na rzecz wierzycieli. Po zakończeniu planu spłaty i terminowym wywiązaniu się ze wszystkich przyjętych ustaleń, wszelkie pozostałe zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu. Niezwykle istotne jest, iż w trakcie wykonywania planu spłat, Dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań.

 

 

UWAGA!!! 

ŹLE PRZYGOTOWANY WNIOSEK MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE ZAMKNIEMY SOBIE DROGĘ DO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA OKRES 10 LAT. 

 

Jeden ze złożonych przez nas wniosków liczył wraz z załącznikami ponad 1000 stron.