Kompleksowa obsługa prawna

Nasza Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną spraw powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W ramach umowy o świadczenie usług doradztwa prawnego i obsługi prawnej mogą Państwo otrzymać:
-kompleksową obsługę prawną – nieograniczony kontakt z współpracownikami Kancelarii przy pomocy środków porozumiewania się na odległość lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii oraz nieograniczoną ilość opinii prawnych udzielanych na Państwa zapytania; dyżury współpracowników Kancelarii w siedzibie lub innym wskazanym miejscu przez Klienta – według dodatkowych ustaleń,
-nieograniczoną pomoc w opiniowaniu i negocjacjach umów,
-kompleksową windykację należności,
-zastępstwo procesowe – w przypadkach, w których zdecydują się Państwo na skorzystanie z drogi sądowej; na warunkach określonych w OWU.