Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego odnoszą się do niezwykle osobistych zagadnień związanych z życiem rodzinnym. Prawo rodzinne obejmuje sprawy które dotyczą m.in. stosunków między małżonkami, stosunków między rodzicami i dziećmi, zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, dotyczących adopcji, opieki, kurateli, ale również odnoszące się do kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz współzależnych z powyższymi zagadnieniami spraw majątkowych.

Rozwód, separacja, walka o alimenty i kontakty z dzieckiem – to niejednokrotnie sprawy w trakcie których stajemy się bezsilni oraz w trakcie których towarzyszą nam ogromne emocje i stres, co w rezultacie często doprowadza do podjęcia niesłusznych oraz nieodwracalnych decyzji. Sprawy rodzinne to niezwykle ciężki okres dla całej rodziny, podczas których każdy z jej członków czuje się w jakimś stopniu dotknięty.

Powierzając swoją sprawę w ręce profesjonalnego pełnomocnika, możemy mieć pewność nie tylko odnośnie obiektywnego spojrzenie na sprawę oraz umożliwienie prawidłowej oceny sytuacji, ale także odnośnie należycie dostosowanej procedury procesowej umocnionej specjalistyczną wiedzą oraz znajomością przepisów prawa.

Zespół Kancelarii Turek & Wróbel doskonale wie, jak delikatną tematyką są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w związku z czym, powierzone sprawy prowadzi dyskretnie i ze zrozumieniem.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy pomoc w następujących sprawach:

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;
 • sprawy o kontakty z dziećmi;
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o przysposobienie (adopcję);
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli;
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa;
 • podziały majątku;
 • sprawy z zakresu wyrażenia przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej.

Pamiętajcie, iż w trudnych chwilach w Waszym życiu możecie liczyć na nasze wsparcie.