Sprawy rodzinne

image

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego odnoszą się do niezwykle osobistych zagadnień związanych z życiem rodzinnym. Prawo rodzinne obejmuje sprawy które dotyczą m.in. stosunków między małżonkami, stosunków między rodzicami i dziećmi, zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, dotyczących adopcji, opieki, kurateli, ale również odnoszące się do kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz współzależnych z powyższymi zagadnieniami spraw majątkowych.

Rozwód, separacja, walka o alimenty i kontakty z dzieckiem – to niejednokrotnie sprawy w trakcie których stajemy się bezsilni oraz w trakcie których towarzyszą nam ogromne emocje i stres, co w rezultacie często doprowadza do podjęcia niesłusznych oraz nieodwracalnych decyzji. Sprawy rodzinne to niezwykle ciężki okres dla całej rodziny, podczas których każdy z jej członków czuje się w jakimś stopniu dotknięty.

Powierzając swoją sprawę w ręce profesjonalnego pełnomocnika, możemy mieć pewność nie tylko odnośnie obiektywnego spojrzenia na sprawę oraz umożliwienia prawidłowej oceny sytuacji, ale także  należycie dostosowanej procedury procesowej umocnionej specjalistyczną wiedzą oraz znajomością przepisów prawa.

Prawnicy naszej Kancelarii doskonale wiedzą, jak delikatną tematyką są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w związku z czym, powierzone sprawy prowadzimy dyskretnie i ze zrozumieniem.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach:

 • sprawy o rozwód i separację;
 • podział majątku miedzy małżonkami po ustaniu małżeństwa,
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich;
 • sprawy o kontakty z dziećmi;
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o przysposobienie (adopcję);
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli;
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa;
 • sprawy z zakresu wyrażenia przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej.

We wszelkich w/w sprawach a w szczególności w sprawach rozwodowych, zespół naszych prawników wspiera także licencjonowany, zawodowy detektyw z którego pomocą możemy pozyskać niezbędny materiał dowodowy.

Pamiętajcie, iż w trudnych chwilach w Waszym życiu możecie liczyć na nasze wsparcie.

Kancelaria Prawna Turek & Wróbel