Windykacja

Windykacja to proces polegający na szybkim i skutecznym dochodzeniu roszczeń od swoich dłużników celem uniknięcia zatorów finansowych.

Proces windykacyjny dzielimy na dwa etapy:

Etap polubowny (przedsądowy)

polegający na szybkiej próbie skutecznego odzyskania naszych pieniędzy bez odwoływania się na kosztowną drogę sądową. W zakres działań świadczonych przez naszą Kancelarię działań wchodzą tutaj wszelkiego rodzaju monity i wezwania do zapłaty ale także bardzo skuteczna windykacja terenowa, świadczona przez profesjonalnych windykatorów z wieloletnim doświadczeniem.

Windykatorzy z którymi współpracujemy na terenie całej Polski, należą do najskuteczniejszych specjalistów w tej dziedzinie w kraju i posiadają bogate doświadczenie we współpracy z największymi podmiotami rynku windykacyjnego. Ponadto wielu z nich posiada licencje detektywa co pomaga w pozyskiwaniu informacji na temat dłużników i ich majątku.

Etap sądowy (procesowy)

na etapie procesowym nasi prawnicy dbają o sprawne i skuteczne zabezpieczenie i odzyskanie roszczeń naszych klientów poprzez wniesienie powództwa, prowadzenie postępowania aż do uprawomocnienia się wyroku a także nadzorują postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych dbając o to aby były w pełni skuteczne.

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.