Windykacja zagraniczna

WINDYKACJA ZAGRANICZNA – czyli jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który przebywa poza granicami naszego kraju?

Mówiąc o windykacji zagranicznej, trzeba mieć na względzie jedno z jej podstawowych narzędzi prawnych, którym jest tzw. Europejski nakaz zapłaty (ENZ). Postępowanie to wprowadzone zostało do wspólnotowego porządku prawnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 i pozwala na ściągnięcie wierzytelności pieniężnych od dłużnika zagranicznego bez potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek postępowań pośrednich. Rozporządzenie przewiduje też wiele rozwiązań ułatwiających wierzycielowi dochodzenie roszczeń a cała procedura ma charakter uproszczony i opiera się na formularzach. Postępowanie może również toczyć się w drodze elektronicznej. ENZ jest uznawany i wykonywany we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych postępowań.

Nasza Kancelaria poza podejmowaniem czynności procesowych prowadzi także szereg działań związanych z ustaleniem miejsca pobytu czy majątku danego Dłużnika, który przebywa poza granicami naszego Kraju.