PRAWO BUDOWLANE

Prawo budowlane to dziedzina prawa, która dotyczy nie tylko dużych firm deweloperskich ale każdego kto zamierza wybudować dom, garaż wolnostojący, czy nawet zmienić rozkład swojego mieszkania poprzez usunięcie części ścian. Szczególną rolę odgrywają tutaj często stosunki sąsiedzkie, kiedy może okazać się, że sąsiadowi np. nie podoba się wykonana przez nas dobudówka (którą wykonaliśmy bez zachowania odpowiednich procedur) i w związku z tym postanawia zawiadomić o niej odpowiednie organy. Należy pamiętać o tym, że część prac jakie wykonujemy wymaga nie tylko samego zgłoszenia odpowiednim organom, ale często także uzyskania stosownej ich zgody (np. konserwatora zabytków). Zanim więc przystąpimy do wykonywanie planowanych prac, dopełnijmy wszelkich formalności. Niedopełnienie pewnych obowiązków może narazić nas na konieczność dokonania rozbiórki a także dotkliwe kary finansowe.