Antywindykacja - czyli pomoc prawna w przypadku nieuczciwych praktyk firm windykacyjnych.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej dla osób zadłużonych. Występujemy po stronie słabszych przeciwko takim tuzom windykacji jak m.in. GetBack, Ultimo, Kruk, Best, Hoist, Intrum, Vindexuss i wielu innym firmom windykacyjnym a nasze działania poparte są licznymi sukcesami i wdzięcznością naszych Klientów.

Prowadzona przez nas antywindykacja to szeroko pojęta ochrona interesu dłużnika, dzięki której m.in. możesz uwolnić  się od problemu wymierzonych w Ciebie  działań niezgodnych z prawem, często noszących znamiona nękania wizyt i telefonów windykatorów. Ponadto dopilnujemy aby wierzyciele nie dochodzili od Ciebie roszczeń przedawnionych lub roszczeń niepopartych odpowiednią dokumentacją (wiemy, że takich spraw jest mnóstwo) a tym bardziej kosztów i dodatkowych opłat naliczanych bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Usługa antywindykacji obejmuje swym zakresem szereg czynności podejmowanych w Państwa imieniu przez naszych prawników. Antywidnykacja to proces bardzo złożony i wymagający doświadczenia, wiedzy i umiejętnego działania. Celem profesjonalnego prawnika zajmującego się pomocą osobom zadłużonym (tzw. antywindykacją), powinno być przede wszystkim działanie, które nie zaszkodzi osobie zadłużonej a pomoże w znalezieniu najlepszego dla niej rozwiązania.

Do zakresu prowadzonych przez nas w Państwa imieniu działań wchodzą m.in.:

  • prowadzenie spraw sądowych,
  • ochrona przed nękaniem i bezprawnymi praktykami stosowanymi przez firmy windykacyjne,
  • negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia jak najkorzystniejszej ugody,
  • prowadzenie postępowań upadłościowych w tym tzw. upadłości konsumenckiej,
  • pomoc we weryfikacji salda zadłużeń i dokumentów posiadanych w Państwa sprawach przez firmy windykacyjne.

Cały proces rozpoczyna się od Państwa zgłoszenia i kontaktu  prawnikiem naszej Kancelarii. Pierwszym krokiem jest szczegółowa analiza problemu z jakim się Państwo do nas zgłaszają. Odbywa się ona zupełnie bezpłatnie , wystarczy napisać na nasz adres: biuro@twkancelaria.eu lub zadzwonić pod nr. tel. kontaktowego:  538 – 166 – 433

Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o.  – Oława/Wrocław/Dolny Śląsk/POLSKA