Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej dla osób zadłużonych. Występujemy po stronie słabszych przeciwko takim tuzom windykacji jak m.in. GetBack, Ultimo, Kruk, Best, Hoist, Intrum, Vindexuss i wielu innym firmom windykacyjnym. Nasze działania poparte są licznymi sukcesami i wdzięcznością naszych Klientów.

Prowadzona przez nas antywindykacja to szeroko pojęta ochrona interesu dłużnika, dzięki której możesz uwolnić się od problemu wymierzonych w Ciebie często niezgodnych z prawem i noszących znamiona nękania wizyt i telefonów windykatorów. Dopilnujemy ponadto aby wierzyciele nie dochodzili od Ciebie roszczeń przedawnionych lub roszczeń niepopartych odpowiednią dokumentacją (wiemy, że takich spraw jest mnóstwo) a tym bardziej kosztów i dodatkowych opłat naliczanych bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

Usługa antywindykacji obejmuje swym zakresem szereg czynności podejmowanych w Państwa imieniu przez naszych prawników. Antywidnykacja to proces bardzo złożony i wymagający doświadczenia, wiedzy i umiejętnego działania. Celem profesjonalnego prawnika zajmującego się pomocą osobom zadłużonym (tzw. antywindykacją), powinno być przede wszystkim działanie, które nie zaszkodzi osobie zadłużonej a pomoże w znalezieniu najlepszego dla niej rozwiązania.

Do zakresu prowadzonych przez nas czynności antywindykacyjnych wchodzą m.in.:
prowadzenie postepowań sądowych,
ochrona przed nękaniem i bezprawnymi praktykami stosowanymi przez firmy windykacyjne,
negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia jak najkorzystniejszej ugody,
prowadzenie postępowań upadłościowych w tym tzw. upadłości konsumenckiej,
pomoc we weryfikacji prawidłowości naliczonego Państwu salda zadłużenia,
weryfikacja dokumentów na podstawie których wierzyciele wysuwają swoje roszczenia.

Cały proces rozpoczyna się od Państwa zgłoszenia i kontaktu prawnikiem naszej Kancelarii.