Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Własna działalność gospodarcza stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla klasycznych źródeł uzyskiwania dochodu, którą to rolę powszechnie przypisuje się stosunkowi pracy lub cywilnoprawnym formom zatrudnienia. Oczywiście jak każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, zaś przede wszystkim zarejestrowanie działalności gospodarczej powinno poprzedzać co najmniej sporządzenie biznesplanu i skalkulowanie opłacalności danego przedsięwzięcia. Niemniej jednak, jeśli wykonujemy jakąś działalność (np. sprzedaż na aukcjach internetowych, udzielanie korepetycji) i ma ona charakter zorganizowany oraz ciągły, to wówczas powinniśmy takową działalność zalegalizować, przez co powinno się rozumieć zarejestrowanie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z wypełnieniem formularza CEIDG-1. Tę czynność można wykonać pisemnie lub elektronicznie. Można również w tym celu ustanowić pełnomocnika.