Windykacja krajowa

Windykacja – czyli jak szybko i skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Windykacja jest to proces złożony, którego głównym celem jest sprawne odzyskanie należności. To jak szybko odzyskamy swoje pieniądze w dużej mierze zależy od wielu czynników takich jak m.in. szybkość i trafność podejmowanych działań, wybór odpowiedniej metody prowadzącej do pożądanego skutku, czy też właściwe poprowadzenie sprawy na etapie procesowym i dalsze monitorowanie egzekucji komorniczej.

Nie bez znaczenia pozostają tutaj umiejętności analityczne, negocjacyjne (współpracujemy z najskuteczniejszymi windykatorami w kraju), gruntowna wiedza prawnicza a niejednokrotnie działania detektywistyczne w zakresie poszukiwania osób i mienia oraz tzw. wywiadu gospodarczego. Wszystkie te elementy łączy zespół Kancelarii Prawnej Turek & Wspólnicy Sp. z o.o. co sprawia, że skutecznie reprezentujemy interesy naszych Klientów.

Co należy wiedzieć o windykacji?.

Windykacja jest to pewien proces w którym wyróżnić można kilka jego etapów:

  • Etap polubowny miękki – a więc wszystkie czynności podejmowane w stosunku do dłużnika mające miejsce głównie przed skierowaniem sprawy na drogę procesową, których celem jest szybkie i skuteczne odzyskanie długu ale także zachowanie poprawnych relacji z naszym kontrahentem. Windykacja polubowna ma na celu przede wszystkim ugodowe rozwiązanie problemu i znalezienie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało zarówno Wierzyciela jak i Dłużnika. Działania podejmowane na tym etapie muszą bowiem mieć na względzie potencjalne przyszłe relacje stron. Często Dłużnik to przecież nasz Klient, dobry Klient, z którym nie chcielibyśmy zrywać całkowicie naszych stosunków i z którym po naprawieniu naszych relacji chcielibyśmy dalej współpracować.

  • Etap polubowny twardy – jest to także etap przedsądowy. Cechuje go już jednak nieco inne podejście do Dłużnika niż na tzw. etapie miękkim. Tutaj głównym celem jest szybkie i skuteczne odzyskanie należności tak aby Dłużnik nie zdążył np. ukryć majątku czy go wyprzedać. Na tym etapie najczęściej nie zależy nam już na zachowaniu poprawnych relacji z Dłużnikiem. Etap polubowny twardy charakteryzują twarde i stanowcze działania podejmowane także przez doświadczonych negocjatorów terenowych.

  • Etap sądowyto szereg czynności podejmowanych przede wszystkim przez prawników rozpoczynający od sporządzenia i wniesienia pozwu w odpowiednim trybie procesowym aż do uzyskania korzystnego dla naszego Klienta wyroku który wraz z klauzulą wykonalności będzie stanowił tytuł egzekucyjny umożliwiający wszczęcie egzekucji komorniczej.

  • Etap egzekucyjny to działania prowadzone przed organami komorniczymi a więc tzw. egzekucja komornicza, której celem jest przymusowe i bezpośrednie odzyskanie uprzednio zasądzonej wierzytelności. Nasza Kancelaria współpracuje w tym zakresie z najskuteczniejszymi komornikami monitorując ich działania a także wspomagając proces egzekucji poprzez zbieranie i dostarczanie odpowiednich informacji przy udziale licencjonowanego detektywa.

 

W zakresie windykacji należności nasza Kancelaria obsługuje w szczególności:

  • osoby fizyczne,

  • przedsiębiorstwa,

  • spółdzielnie mieszkaniowe,

  • banki , firmy pożyczkowe.

Podejmujemy czynności na terenie całego Kraju w szczególności jednak prowadzimy stałe działania na terenie woj. dolnośląskiego oraz woj. opolskiego.