ZESPÓŁ

Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. - Oława/Dolny Śląsk/Polska

Zespół

mec. Jarosław Załęski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 r. uzyskał uprawnienia zawodowe radcy prawnego; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jako radca prawny współpracuje z uznanymi kancelariami prawnymi z Wrocławia i okolic.

Specjalizacja:

 • prawo spółek handlowych,
 • obsługa prawna spółek giełdowych,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo kontraktowe,
 • prawo pracy.

Jego specjalizacja obejmuje obsługę prawną spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności w obszarze umów zawieranych z kontrahentami (w tym zagranicznymi), obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, prawa pracy, obsługi prawnej Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń Rady Nadzorczej, przygotowywania statutów, regulaminów i innych wewnętrznych aktów organów spółek w zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W obszarze jego praktyki zawodowej znajduje się również doradztwo prawne przy uruchamianiu nowych inwestycji, zakładaniu spółek, ich przejęciach i przekształceniach.

Doradza przedsiębiorcom w rozpoczynaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w każdej formie prawnej (w tym jako osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe oraz kapitałowe), o różnym zakresie działania (od działalności jednoosobowych po grupy kapitałowe), w tym podczas rejestracji działalności gospodarczej przed odpowiednimi organami (w tym ZUS, US, CEiDG, sądami rejestrowymi KRS).

Reprezentuje interesy klientów m.in. z branży spożywczej, gastronomicznej, budowlanej, archeologicznej, transportowej, produkcji naczep i przyczep, deweloperskiej, czy energetycznej, w tym przy sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów, jak również w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Biegle włada językiem angielskim (ukończył kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), świadcząc kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców działających na rynku międzynarodowym.

mgr MARCIN TUREK - Prawnik/Licencjonowany Detektyw

Dyrektor Generalny Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o.

Absolwent stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Absolwent podyplomowych studiów Master of Business Mediation na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał działając na rzecz największych korporacji prawno – finansowych z branży windykacji i bankowości w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej m.in. takich jak AIG Bank Polska S.A., Ultimo S.A. a ostatnio Getback S.A.

W ciągu ostatnich 10 lat pełnił liczne funkcje m.in. windykatora, doradcy, czy eksperta w zakresie windykacji i dochodzenia roszczeń. Działał jako pełnomocnik nadzorując procesy egzekucji roszczeń oraz sprawując kontrolę nad przebiegiem czynności prowadzonych przez organy komornicze. Prowadził liczne szkolenia z zakresu metod skutecznej windykacji.

Jako detektyw prowadził m.in. czynności takie jak:

 • ustalanie tożsamości oraz miejsca pobytu osób,
 • ustalanie położenia mienia,
 • ustalanie składników majątku podmiotów gospodarczych jak  i osób fizycznych – tzw. wywiad gospodarczy,
 • zabezpieczanie mienia należącego do wierzycieli.

Obecnie w Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel Sp. z o.o. pełni funkcję Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za zarządzenie spółką, zawieranie i negocjowanie kontraktów oraz działania marketingowe.

Jako prawnik i licencjonowany detektyw zajmuje się natomiast:

 • prowadzeniem spraw związanych z dochodzeniem roszczeń zarówno na rzecz osób fizycznych jak i wszelkiego rodzaju podmiotów rynku kapitałowego, w tym tzw, windykacją bezpośrednią,
 • podejmuje wszelkiego rodzaju czynności detektywistyczne,
 • obsługuje sprawy z zakresu prawa upadłościowego w tym. tzw. upadłości konsumenckiej,
 • specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych w tym tzw. RODO, prowadząc audyty, szkolenia oraz kompleksową obsługę wszelkiego rodzaju podmiotów pod kątem wdrażania procedur związanych z ochroną i bezpieczeństwem informacji.

Jako specjalista z zakresu ochrony danych osobowych (RODO):

 • prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadza audyty , opracowuje i opiniuje dokumentację pod kątem RODO,
 • zajmuje się kompleksowym wdrażaniem tzw. RODO we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych.

Posługuje się językiem angielskim a w wolnych chwilach, których ma bardzo niewiele, przyswaja podstawy języka rosyjskiego.

mgr Mateusz Wróbel

PRAWNIK

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł magistra prawa uzyskał broniąc pracy magisterskiej pt. „Umowa sprzedaży konsumenckiej zawierana drogą elektroniczną”, stanowiącą jednocześnie opracowanie wchodzące w zakres jednej z dziedzin prawa leżących w obszarze jego szczególnych zainteresowań, wśród których można wymienić prawo konsumenckie, prawo handlowe prawo cywilne, prawo rodzinne. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi wrocławskimi kancelariami radcowskimi i adwokackim

mgr Małgorzata Wojdanowska

PRAWNIK

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała łącząc naukę i pracę w Kancelarii Prawnej na stanowisku Asystentki Radcy Prawnego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego. Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracy dotyczącej taktyki przesłuchania dziecka w polskiej procedurze karnej.