ZESPÓŁ

Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. - Oława/Dolny Śląsk/Polska

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy, windykatorzy, licencjonowani detektywi oraz doradcy podatkowi, co sprawia, że nasza usługa jest w pełni kompleksowa.

mec. Jarosław Załęski - odpowiedzialny za funkcjonowanie działu prawnego naszej Kancelarii.

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2013 r. uzyskał uprawnienia zawodowe radcy prawnego; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Jako radca prawny współpracuje z uznanymi kancelariami prawnymi z Wrocławia i okolic.

Specjalizacja:

  • prawo spółek handlowych,
  • obsługa prawna spółek giełdowych,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo kontraktowe,
  • prawo pracy.

Jego specjalizacja obejmuje obsługę prawną spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności w obszarze umów zawieranych z kontrahentami (w tym zagranicznymi), obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, prawa pracy, obsługi prawnej Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządu oraz posiedzeń Rady Nadzorczej, przygotowywania statutów, regulaminów i innych wewnętrznych aktów organów spółek w zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W obszarze jego praktyki zawodowej znajduje się również doradztwo prawne przy uruchamianiu nowych inwestycji, zakładaniu spółek, ich przejęciach i przekształceniach.

Doradza przedsiębiorcom w rozpoczynaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej w każdej formie prawnej (w tym jako osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe oraz kapitałowe), o różnym zakresie działania (od działalności jednoosobowych po grupy kapitałowe), w tym podczas rejestracji działalności gospodarczej przed odpowiednimi organami (w tym ZUS, US, CEiDG, sądami rejestrowymi KRS).

Reprezentuje interesy klientów m.in. z branży spożywczej, gastronomicznej, budowlanej, archeologicznej, transportowej, produkcji naczep i przyczep, deweloperskiej, czy energetycznej, w tym przy sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów, jak również w postępowaniach sądowych i przedsądowych.

Biegle włada językiem angielskim (ukończył kurs prawniczego języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), świadcząc kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców działających na rynku międzynarodowym.

mgr MARCIN TUREK - zarządzający działem windykacji i detektywistyki naszej Kancelarii.

PRAWNIK/LICENCJONOWANY DETEKTYW

Absolwent stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

Absolwent podyplomowych studiów Master of Business Mediation na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał działając na rzecz największych korporacji prawno – finansowych z branży windykacji i bankowości w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej m.in. takich jak AIG Bank Polska S.A., Ultimo S.A. a ostatnio Getback S.A.

W ciągu ostatnich 10 lat pełnił liczne funkcje m.in. windykatora, doradcy, czy eksperta w zakresie windykacji i dochodzenia roszczeń. Działał jako pełnomocnik nadzorując procesy egzekucji roszczeń oraz sprawując kontrolę nad przebiegiem czynności prowadzonych przez organy komornicze. Prowadził szkolenia z zakresu metod skutecznej windykacji.

Jako detektyw prowadzi m.in. czynności takie jak:

  • ustalanie  miejsca pobytu osób,
  • ustalanie  mienia,
  • tzw. wywiad gospodarczy,
  • zbieranie dowodów w postępowaniach rozwodowych, cywilnych, karnych.

Ponadto specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych w tym tzw. RODO, prowadzi audyty, szkolenia oraz kompleksową obsługę wszelkiego rodzaju podmiotów pod kątem wdrażania procedur związanych z ochroną i bezpieczeństwem informacji.

Posługuje się językiem angielskim a w wolnych chwilach, których ma bardzo niewiele, przyswaja podstawy języka rosyjskiego.