ODSZKODOWANIA TURYSTYCZNE

Hotel, w którym nas zakwaterowano, wcale nie ma 5-gwiazdkowego standardu, a zamiast widoku na ocean za oknem znajduje się hałaśliwa ulica?.

To tylko namiastka tego, co może spotkać nas w trakcie naszych wymarzonych wakacji.  Pamiętajmy jednak, że w takich psujących nam nasz wymarzony wypoczynek sytuacjach, przysługują nam określone prawa. Każdy bowiem, kto wziął udział w imprezie turystycznej, podczas której doszło do nieprawidłowego wykonania umowy przez oferujące nam swoje usługi biuro podróży,  może dochodzić stosownego odszkodowania, a także zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Co należy rozumieć przez nieprawidłowo wykonaną umowę?

Zdarzają się sytuacje, kiedy już w pierwszych chwilach pobytu na wymarzonych wakacjach okazuje się, że nie będą one wymarzone. Po przyjeździe do hotelu, okazuje się, że hotel wcale nie ma 5-gwiazdkowego standardu, różni się wyglądem od tego, który wybraliśmy w katalogu biura podróży, zamiast widoku na ocean za oknem znajduje się hałaśliwa ulica. Zamiast piaszczystej plaży mamy do czynienia z kamienistym lub żwirowym brzegiem, nie wspominając już o nieczystym pokoju bez klimatyzacji oraz „grzybie” na ścianie. W powyższych przypadkach mamy bez cienia wątpliwości do czynienia z nieprawidłowo wykonaną umową, a więc z niezapewnieniem warunków wypoczynku zgodnych z gwarantowanym nam wcześniej standardem. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest utrata przyjemności z urlopu na który się udaliśmy, co daje nam podstawę do żądania odpowiedniego odszkodowania.
Określając wysokość odszkodowania powinniśmy wziąć pod uwagę poniesioną szkodę majątkową. Możemy w takim wypadku skorzystać z tzw. tabeli frankfurckiej, która określa orientacyjnie wysokość należnego obniżenia ceny w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy. Pomimo, iż tabela frankfurcka nie jest uważana za akt wiążący, to jednak do jej postanowień stosuje się spora część europejskich biur podróży, a także sądów.
W przypadku zadośćuczynienia będziemy brać pod uwagę okoliczności ze względu na które, urlop okazał się zmarnowany. Należy tutaj wycenić swój stres i nieprzyjemności, na które zostaliśmy narażeni.

Wyłączenie odpowiedzialności
Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą.

Należy pamiętać, że reklamację w stosunku do biura podróży zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Co istotne, powołując się na uchybienia biura podróży, warto sporządzić dokumentację fotograficzną, stanowiącą dowód, będący podstawą do żądania odpowiedniego odszkodowania.

INFORMUJEMY, iż wszelkie pozostałe informacje dotyczące odszkodowań turystycznych, a także procedury związanej z działaniem w niniejszych sprawach mogą uzyskać Państwo kontaktując się z naszą Kancelarią. Zapraszamy !!!

tabela_frankfurcka