WYPADEK W TRAKCIE UPRAWIANIA SPORTU

UPRAWIASZ CZYNNIE SPORT? PAMIĘTAJ O ZWIĄZANYCH Z TYM RYZYKACH!

 

        Wypadek na stoku narciarskim, upadek podczas jazdy rowerem, kontuzja w trakcie ważnego meczu piłki nożnej czy doznanie urazu na siłowni podczas treningu?.To tylko kilka przykładów zdarzeń, które mogą mieć miejsce podczas uprawiania aktywności fizycznej.

       Bez względu też na to, jak będziemy ostrożni, nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka, które niesie za sobą sport. Każdy z nas, kto jest aktywny fizycznie powinien brać pod uwagę możliwość doznania kontuzji. W przypadku kiedy jednak  doznamy już danego urazu lub kontuzji a nie wynikają one z naturalnego ryzyka związanego z uprawianiem aktywności fizycznej, bądź za powodujące je zdarzenie odpowiedzialność ponosi osoba trzecia, to PAMIĘTAJMY ŻE o uzyskanie stosownego odszkodowania  możemy starać się niezależnie od posiadania przez nas polisy NNW.

Podkreślić należy, że wypadki sportowe bywają bardzo poważne. Zdarza się, że na tyle poważne, iż powodują u nas nieodwracalne urazy nie tylko te fizyczne ale także w sferze psychicznej, prowadząc w efekcie do zakończenia sportowej kariery. W takich przypadkach należy pamiętać, że możliwe do uzyskania jest także zadośćuczynienie za doznane cierpienia i krzywdy, które ma na celu zrekompensowanie nam utraty przyjemności z pasji jaką niewątpliwie było dla nas uprawianie danej dyscypliny sportowej.

Chcąc ubiegać się o odpowiednią rekompensatę musimy też wiedzieć, iż niezmiernie istotne są dowody jakimi dysponujemy. W przypadku odszkodowań sportowych z dowód w sprawie posłużyć nam może w szczególności:

-dokumentacja medyczna,

-dokumentacja fotograficzna,

-zeznania świadków.
Sam proces uzyskiwania odszkodowań w sprawach dotyczących urazów powstałych podczas uprawiania aktywności fizycznej jest bardzo złożony. Wynika to z faktu, iż podmioty odpowiedzialne za przedmiotowy wypadek często nie chcą przyznać się do swojej odpowiedzialności. W takich sytuacjach warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, pomoże uzyskać jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Mówi się, że „SPORT TO ZDROWIE”, wszystkim zatem sportowcom zarówno zawodowcom jak i amatorom, życzymy oczywiście aby zawsze tak było. Jednakże, gdy już będziemy musieli zmierzyć się z kontuzją, urazem i walką o odszkodowanie wówczas zespół Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel pozostaje do Państwa dyspozycji.