Spółki osobowe

W polskim porządku prawnym występują cztery rodzaje spółek osobowych:

  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo – akcyjna

Wszystkie z nich charakteryzują się istnieniem więzi między wspólnikami oraz ich nieograniczoną (co do zasady) odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Pozbawione są również zarządu (za wyjątkiem spółki partnerskiej w pewnych przypadkach oraz spółki komandytowo – akcyjnej). Powstanie spółki osobowej poprzedza zawarcie przez wspólników umowy spółki lub statutu, zaś sama spółka rozpoczyna swój byt w chwili uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nasza Kancelaria świadczy usługi polegające na przygotowaniu oraz rejestracji spółek a także bieżącej obsłudze prawnej.