Rozwody

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego odnoszą się do niezwykle osobistej sfery naszego życia. Prawo rodzinne obejmuje sprawy, które dotyczą m.in. stosunków między małżonkami, stosunków między rodzicami i dziećmi, zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, dotyczących adopcji, opieki, kurateli, ale również odnoszące się do kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz innych współzależnych z powyższymi zagadnieniami spraw majątkowych.

Rozwód, separacja, walka o alimenty, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem – to ogromne emocje, które często doprowadzają do podjęcia nieodwracalnych decyzji. Nie bójmy się więc powierzać spraw w ręce profesjonalnych pełnomocników, którzy obiektywnie przeanalizują wszelkie kwestie i prawidłowo ocenią sytuację, aby następnie wdrożyć właściwą procedurę. W sprawach rozwodowych, gdzie strony posiadają małoletnie dzieci, warto ustalić pewne kwestie jeszcze przed rozprawą. Koncyliacyjne podejście do rozwodu z pewnością zaoszczędzi dzieciom negatywnych emocji, zaś Państwu pozwoli rozstać się w sposób cywilizowany i przede wszystkim szybki. Naszą rolą zaś jest nie tylko przygotowanie wszelkich dokumentów, ale zapewniamy także pomoc mediatora w kwestiach spornych wymagających porozumienia.

Prawnicy naszej Kancelarii doskonale wiedzą, jak delikatną tematyką są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w związku z czym, powierzone sprawy prowadzimy dyskretnie i z pełnym zrozumieniem. W sprawach rozwodowych i alimentacyjnych możecie Państwo liczyć także na pomoc naszych detektywów, którzy zbierają odpowiednie dowody oraz dokonują ustaleń majątkowych.

Oferujemy pomoc w następujących sprawach:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • podział majątku miedzy małżonkami po ustaniu małżeństwa,
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich,
 • sprawy o kontakty z dziećmi,
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o przysposobienie (adopcję),
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli,
 • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa,
 • sprawy z zakresu wyrażenia przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej.