Opiniowanie i negocjowanie umów

Wartość prawidłowo skonstruowanej i wynegocjowanej umowy zna dobrze każdy przedsiębiorca, zwłaszcza ten, który kiedykolwiek wszedł w spór ze swoim kontrahentem. Należy zatem zadbać przed podpisaniem kontraktu o odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów. Strony umowy określają treść wiążącego je stosunku prawnego na zasadzie autonomii woli stron z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. Jednak w przypadku gdy obie strony są profesjonalistami (np. są przedsiębiorcami) treść umowy zawieranej między nimi doznaje dużo mniejszych ograniczeń niż zawierana np. między przedsiębiorcą a konsumentem. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza przy zawieraniu umów w obrocie gospodarczym, gdyż niekorzystnie skontruowana umowa może doprowadzić w przyszłości do problemów z jej wykonaniem, wyegzekowaniem należności lub doprowadzić nawet do szkód majątkowych o wysokiej wartości. Warto zatem zadbać o pomoc profesjonalisty – inwestycja z pewnością się zwróci.

Oprócz doradztwa przy zawieraniu umów w obrocie profesjonalnym (B2B) zabezpieczamy interes przedsiębiorcy w jego relacjach z konsumentem (B2C) – mając na względzie regulację nowej ustawy o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014r.