Prawo karne skarbowe

Trudne w interpretacji przepisy, niestabilne orzecznictwo oraz dynamicznie zmieniające się ustawodawstwo podatkowe, sprzyjają podejmowaniu przez podatników decyzji mogących skutkować powstaniem po ich stronie odpowiedzialności karnej. W ramach świadczonej przez nas pomocy, zapewniamy naszym Klientom nie tylko doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka powstania tego rodzaju odpowiedzialności, ale również konsultacje w zakresie przygotowania się do udziału w postępowaniu karnym (w szczególności składania wyjaśnień przed organami podatkowymi) oraz uczestnictwo w charakterze obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.