PRAWNIK „RODO”

Kancelaria Turek & Wróbel Sp. z o.o. specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych prowadząc kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń jak i wszelkiego rodzaju organizacji przetwarzających dane osobowe w celu dostosowania działalności tych podmiotów związanej z przetwarzaniem danych osobowych do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO oraz wszelkich przepisów krajowych w tym Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Ponadto świadczymy także pomoc prawną dla osób fizycznych, których prawa zostały naruszone w związku z nieprawidłowym bądź bezprawnym przetwarzaniem ich danych osobowych.

W zakres świadczonych przez nas usług na rzecz podmiotów przetwarzających dane osobowe wchodzą m.in.:

 • przeprowadzanie audytów,
 • szkolenia pracowników i kadr,
 • opracowywanie procedur,
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji,
 • prowadzenie procesów wdrożeniowych,
 • występowanie w charakterze IOD (Inspektora Ochrony Danych),
 • kompleksowe wdrażanie RODO

Zakres pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, których prawa wynikające z RODO zostały naruszone, obejmuje m.in:

 • analizę i opiniowanie pod kątem naruszeń RODO i bezprawności przetwarzania danych w danej sytuacji,
 • analizę i opiniowanie pod kątem możliwości roszczeń odszkodowawczych,
 • składanie skarg i prowadzenie postępowań administracyjnych przed Prezesem UODO,
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych przed sądami powszechnymi.

Wybierając naszą ofertę, mają Państwo gwarancję, że w sposób zindywidualizowany (a nie na zasadzie gotowych szablonów i wzorów) zajmiemy się ochroną danych osobowych w Państwa firmie.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 538 166 433

e – mail: biuro@twkancelaria.eu

Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o.

siedziba: ul. Wiejska 40/6, 55 – 200 Oława