Postępowania podatkowe

Świadczone przez nas usługi obejmują kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania podatkowego, na którą składają się zarówno fachowe doradztwo jak i sporządzanie pism procesowych (m.in. zastrzeżenia do protokołów kontroli, wnioski o umorzenie zobowiązań podatkowych, pisemne wyjaśnienia, zażalenia na postanowienia, odwołania od decyzji). Świadczona przez nas pomoc obejmuje również sporządzanie skarg do sądów administracyjnych oraz reprezentowanie naszych Klientów podczas rozpraw sądowych i administracyjnych, dotyczących zobowiązań podatkowych.