Odszkodowania za opóźniony/odwołany lot

INFORMACJA!!!

           Wszystkich pasażerów informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo Lotnicze, nasza Kancelaria zastrzega, iż przyjmowane będą tylko zgłoszenia dotyczące tylko wybranych przewoźników. Kategorycznie odmawiamy przyjmowania zgłoszeń dotyczących przewoźników spoza UE.
               

           Wycieczka wybrana, bilety zabukowane, a więc pozostaje tylko czekać na datę wylotu i upragniony urlop podczas którego odpoczniemy od dnia codziennego oraz stresu. Niestety, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Wyobraźmy sobie, że na lotnisku okazuje się, iż personel zgubił nasz bagaż albo co gorsze nasz lot jest opóźniony o wiele godzin czy nawet całkowicie odwołany. To tylko niektóre ze zdarzeń mogące spotkać każdego podróżnika.Co wtedy, jakie prawa nam przysługują, czego możemy oczekiwać oraz jak i od kogo dochodzić odpowiednich roszczeń? Regulacje prawa unijnego, w określonych przypadkach, wskazują na możliwość uzyskania odszkodowania od linii lotniczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r., pasażerom lotu opóźnionego o więcej niż 3 godziny, przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości od 250 euro do 600 euro w zależności od dystansu między miejscem wylotu oraz miejscem przylotu. Takie samo odszkodowanie przysługuje pasażerom, których lot został odwołany lub którym odmówiono przyjęcia na pokład.

Wysokość przysługującego odszkodowania, w zależności od rodzaju oraz długości lotu :

  • 250 EUR za lot w obrębie UE gdzie trasa dotyczy dystansu do 1500 km,
 
  • 400 EUR za lot w obrębie UE gdzie trasa dotyczy dystansu ponad 1500 km, 

  • 250 EUR za lot z lotniska w UE na lotnisko poza UE i gdzie trasa dotyczy dystansu do 1500 km, 
  • 400 EUR za lot z lotniska w UE na lotnisko poza UE i gdzie trasa dotyczy dystansu od 1500 do 3500 km, 
  • 600 EUR za lot z lotniska w UE na lotnisko poza UE i gdzie trasa dotyczy dystansu powyżej 3500 km.

Ponadto, w zależności od długości lotu i opóźnienia mamy również prawo do bezpłatnych posiłków, napojów, rozmowy telefonicznej, a w niektórych wypadkach do bezpłatnego noclegu. 


Odszkodowanie nie należy się  jednak w przypadku gdy:

  • zostali Państwo poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu,
  • zostali Państwo poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu,
  • zostali Państwo poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu. 

Pamiętać także należy o okolicznościach wyłączających odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźników. Do okoliczności takich należą okoliczności nadzwyczajne, których nie można było przewidzieć (tzw. siła wyższa). Zaliczają się do nich przede wszystkim niekorzystne warunki atmosferyczne, planowany strajk personelu naziemnego a zgodnie z niedawnym orzeczeniem TSUEhttp://twkancelaria.eu/?p=1220 także awarie spowodowane zderzeniem z ptactwem . Nie wyłączają natomiast odpowiedzialności przewoźnika wszystkie usterki techniczne samolotu, które są efektem zaniedbań danych linii lotniczych. Należy też mieć na uwadze, że w związku z coraz większą świadomością dotyczącą przysługujących odszkodowań lotniczych, a co za tym idzie, coraz większą liczbą osób walczących o swoje prawa zarówno w postępowaniach polubownych jak i w postępowaniach przed sądami, tworzy się coraz większa baza orzeczeń dotyczących odszkodowań, w których sądy często uchylają decyzje przewoźnika, i orzekają na korzyść pasażerów. Zachęcamy zatem do przeczytania naszego artykuły dotyczącego wyroku NSA z dnia 25 października 2017r. w sprawie odszkodowania za przełożony lot z powodu usterki, w którym Sąd wskazał, iż usterki maszyn są ryzykiem przewoźnika i należą do zdarzeń wpisanych w specyfikę tej działalności gospodarczej. Link do artykułu Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym sukcesu Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel, jakim jest wygrana z liniami lotniczymi Small Planet, tj. wywalczenie odszkodowania dla naszych klientów w łącznej wysokości ponad 150’000,00 zł. Link do artykułu

Cennik

Wynagrodzenie naszej Kancelarii stanowi prowizja od wysokości pozyskanych na Państwa rzecz kwot i wynosi zaledwie 20 % brutto.

W przypadku większej ilości Pasażerów istnieje możliwość negocjacji prowizji. Zastrzegamy także, iż w sprawach pojedynczych pasażerów, wymagających dłuższej analizy lub w przypadku kiedy nie jest Państwu znana przyczyna zdarzania bądź jest ona wątpliwa, Kancelaria zastrzega prawo do naliczenia opłaty przygotowawczej o której wysokości zostaniecie Państwo poinformowani przed zawarciem umowy obsługi prawnej. Zastrzegamy ponadto możliwość odmówienia przyjęcia spraw przeciwko niektórym przewoźnikom.

Nasza Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia do prowadzenia danej sprawy.

Zgłoszenia dotyczące odszkodowań przyjmujemy pod adresem e – mail: odszkodowania@twkancelaria.eu lub tel. 538 166 433

Wzory reklamacji:

Wzór reklamacji w j. angielskim wzór reklamacji w j.polskim