Międzynarodowe prawo podatkowe

Udzielamy profesjonalnego doradztwa w zakresie zasad opodatkowywania dochodów transgranicznych oraz wspieramy podmioty zagraniczne, podejmujące aktywność gospodarczą na terenie Polski, świadcząc na ich rzecz pomoc w interpretacji krajowych przepisów podatkowych.