Komunikacyjne

Miałeś wypadek?. Pamiętaj, że możesz starać się o odpowiednie odszkodowanie!

Wypadek komunikacyjny może zdarzyć się w każdej chwili i każdemu z nas. Jeżeli spotka nas już takie nieszczęście (czego oczywiście nikomu nie życzymy) pamiętajmy, że każdemu poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Odszkodowanie komunikacyjne jest świadczeniem przysługującym osobie poszkodowanej za szkodę osobową (uszczerbek na zdrowiu) lub rzeczową (zniszczone mienie), powstałą na skutek wypadku drogowego lub kolizji drogowej, o ile osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Pamiętajmy, że świadczenie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, a więc zarówno poszkodowanemu kierowcy, pasażerom (także pasażerom jadącym ze sprawcą wypadku), pieszym oraz rowerzystom.

Nasza Kancelaria pomoże Ci w:

 • skompletowaniu stosownej dokumentacji dotyczącej zdarzenia,
 • sprawnym dokonaniu zgłoszenia roszczenia do ubezpieczyciela,
 • przebrnięciu przez całość postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przedsądowy oraz sądowy,
 • pozyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania.

Zapewniamy pełną obsługę prawną, podczas której dokonujemy za Ciebie wszelkich niezbędnych czynności.

Jakie dokumenty potrzebne będą do dochodzenia odszkodowania?

Dokumenty potrzebne przy likwidacji szkód osobowych:

1.Podstawą podjęcia działań prza naszą Kancelarią jest komplet dokumentów tj. umowa + pełnomocnictwo. Dokumenty te oczywiście sporządza nasza Kancelaria po zgoszeniu nam przez Państwa problemu i oczywiscie wyrażeniu woli skorzystania z naszej pomocy.

2. Dokumenty medyczne :

 • karta informacyjna leczenia szpitalnego
 • dokumentacja SOR
 • dokumentacja od lekarza rodzinnego
 • skierowanie na rehabilitację, skierowanie do specjalisty
  + potwierdzenie odbycia zabiegów/wizyt.
 • Informacja o planowanych wizytach lekarskich i dalszym leczeniu
 • leczenie po wyjściu ze szpitala według wskazań z karty informacyjnej
 • należy zwracać szczególną uwagę na uszkodzenia zębów, mogą one podnieść wartość roszczenia
 • w przypadku braku poprawy stanu zdrowia poszkodowanego lub pogorszenia stanu zdrowia, zadbać o właściwą diagnostykę, pomóc poszkodowanemu i wskazać specjalistę, z usług którego powinien skorzystać.

3.Dokumenty z organów ścigania lub oświadczenie sprawcy (ustalenie sprawcy)

 • oświadczenie sprawcy
 • notatka policyjna
 • wyrok
 • postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Dodatkowe dokumenty:
Dokumentacja zdjęciowa blizn – szczegółowo opisać zakres blizn. Bardzo ważna jest skala.

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

W sprawie wypadków ze skutkiem śmiertelnym konieczne jest skompletowanie nastepujących dokumentów:

 • kopię dowodów osobistych wszystkich roszczących (z wyłączeniem osób, które nie mają dowodów – osoby niepełnoletnie),
 • kopię aktu zgonu osoby zmarłej,
 • kopię aktów urodzenia osób o tym samym nazwisku jak osoba zmarła,
 • kopię aktów małżeństwa osób o innym nazwisku,
 • informację o dochodach osoby zmarłej – wkład do domowego budżetu: np. kopię PIT-u osoby zmarłej, kopię umowy o pracę osoby zmarłej, zaświadczenie od pracodawcy osoby zmarłej o osiąganych dochodach netto,
 • dokumentację z leczenie psychologicznego / psychiatrycznego w związku z traumą po utracie członka rodziny (jeżeli takowe było)
 • rachunki, faktury za koszty organizacji pogrzebu: stypę, pogrzeb, ubrania żałobne (jeżeli nie było jeszcze za takie koszty zwrotu)

Ponadto pomocne będą także:

 • zdjęcia z osobą zmarłą ze wspólnych imprez, wyjazdów, spotkań, wycieczek czy życia codziennego itp. (do potwierdzenia relacji)
 • jeżeli są osoby trzecie (sąsiedzi, przyjaciele) które mogą potwierdzić zażyłość relacji, to również będzie to bardzo przydatne.
 • oświadczenie o relacjach z osobą zmarłą sporządzone przez każdego z uprawnionych zawierające informacje o jej w codziennym życiu, codziennych obowiązkach itd.