Doradztwo strategiczne

Wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu długofalowych decyzji gospodarczych oraz zamierzeń inwestycyjnych. W tym celu doradzamy m.in. w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności, opiniujemy oraz realizujemy przedsięwzięcia dotyczące procesów przekształceń, przejęć, fuzji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych. Wdrażamy procesy optymalizacyjne zarówno w ramach pojedynczych przedsiębiorstw jak i grup kapitałowych oraz zajmujemy się zarządzaniem ryzykiem podatkowym.