DETEKTYW

Dla większości z nas ,„detektyw” kojarzy się z taką postacią jak znany na całym świecie Sherlock Holms, bohater powieści i opowiadań kryminalnych sir Arthura Conana Doyle’a. Kto czytał to zapewne wie, że ten znakomity detektyw łączył w sobie niezwykłą inteligencję, spostrzegawczość i olbrzymią wiedzę, także w zakresie obowiązującego prawa. To bowiem jedne z podstawowych przymiotów jakie powinny charakteryzować dobrego detektywa. Sherlock Holmes to oczywiście fikcja literacka z przełomu XIX i XX stulecia, której nijak nie możemy przyrównywać do dzisiejszych realiów pracy detektywa, w tym w szczególności zaawansowanych technologii jakimi posługują się obecnie prywatni śledczy. Niemniej jednak cechy jakie charakteryzowały Sherlocka Holmsa powinien posiadać każdy dobry zawodowy detektyw.

Nasza Kancelaria na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych (160/2017), przy udziale naszego zawodowego, licencjonowanego detektywa P. Marcina Turek (nr licencji 0006537), oferuje Państwu wsparcie w zakresie czynności jakie może podejmować zawodowy detektyw a o których stanowi art. 2 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z w/w przepisami usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

 1.   w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych
 2.   w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  •  wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową; 
 3.  sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
 4.  poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się; 
 5.  poszukiwanie mienia;
 6.  zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Nasza Kancelaria wykonuje zlecenia m.in. w zakresie:

 • wywiadu gospodarczego dla firm i weryfikacji potencjalnych kontrahentów,
 • poszukiwania dłużników i ich mienia,
 • ustalanie wierzycieli i wysokości zobowiązań,
 • ustalanie wypłacalności potencjalnych najemców,
 • weryfikacja nieruchomości i ich właścicieli,
 • ustalanie mienia spadkowego,
 • poszukiwanie spadkobierców,
 • pozyskiwanie informacji do spraw rozwodowych,
 • ustalanie rzeczywistej sytuacji finansowej osób uchylających się od zapłaty alimentów.

 

Kancelaria Prawna Turek & Wróbel Sp. z o.o. – Oława – Wrocław/Dolny Śląsk/Polska