Upadłość konsumencka

To jedno z bardzo istotnych rozwiązań prawnych, którego celem jest pomoc wielu polskim gospodarstwom domowym w restrukturyzacji swoich zobowiązań i wyjściu z problemów finansowych.

CO WARTO WIEDZIEĆ ?
Jeszcze do niedawna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiązało się z wieloma trudnościami. Do głównych barier powodujących, że tylko nieliczni decydowali się na złożenie wniosku należały wysokie koszty zarówno związane z opłatami sądowymi jak i całym postępowaniem upadłościowym a także skomplikowany proces samego postępowania. Po zmianach w prawie jakie miały miejsce na przełomie 2015/2016 roku, ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się nie tylko o wiele prostsze ale i tańsze. Opłata sądowa za wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi obecnie zaledwie 30 zł. Sam wniosek natomiast choć wymaga dużej uwagi i właściwego wypełnienia składany jest na urzędowym formularzu co stanowi kolejne ułatwienie.

Kliknij aby pobrać wzór formularza

Warto jednak wiedzieć, że choć każdy Dłużnik może złożyć taki wniosek, to nie każdy wniosek zostanie pomyślnie zweryfikowany. Wniosek taki musi spełniać bowiem pewne ściśle określone kryteria. Niezwykle istotne jest też jego uzasadnienie, a więc powołanie się na przyczyny, z uwagi na które Dłużnik stał się niewypłacalny i jedyną „deską ratunku” staje się dla niego upadłość konsumencka. Z pewnością nie przejdą tutaj pozytywnej weryfikacji wnioski osób, które celowo wprawiły się w stan niewypłacalności i których działania zmierzają ewidentnie do pokrzywdzenia wierzycieli.
Przebieg postępowania upadłościowego.

Istotne jest też, aby wiedzieć, że w ramach postępowania upadłościowego dochodzi do zawarcia z wierzycielami tzw. układu i ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli, którego okres wynosi maksymalnie 3 lata. Może się oczywiście zdarzyć, że zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone już na samym początku postępowania upadłościowego bez ustalania takiego planu, jednakże zależy to wszystko od indywidualnej sytuacji Dłużnika. W ramach planu spłacana jest część zobowiązań, której wysokość zależy od możliwości finansowych i sytuacji osobistej Dłużnika. Poprawa sytuacji Dłużnika w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli, zwłaszcza na skutek wyższych zarobków bądź dochodów z działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli. Plan spłaty Dłużnik wykonuje dobrowolnie, samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom. Po zakończeniu Planu Spłaty i wywiązaniu się trakcie jego trwania ze wszystkich ustaleń, wszelkie pozostało zobowiązania Dłużnika podlegają umorzeniu. Niezwykle ważne jest, iż w trakcie wykonywania planu spłaty Dłużnik nie powinien zaciągać kolejnych zobowiązań.


Napisz do Nas!

Mail dostarczony!

Enter a Name

Nieprawidłowy email

To pole nie może zostać puste