Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie w umowie zawieranej z Klientem. Jeśli wynagrodzenie nie zostało określone w inny sposób przyjmuje się, że za godzinę pracy Kancelarii należne jest wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł + VAT (123,00 zł).
Zapraszamy do zapoznania się z treścią obowiązujących w Kancelarii Ogólnych warunków świadczenie usług doradztwa prawnego i obsługi prawnej.

Oferujemy dojazd i spotkanie w miejscu wskazanym przez Klienta – 100,00 zł brutto (81,30 zł netto + VAT).

Zapraszamy do zapoznania się ze znajdującymi się poniżej Ogólnymi warunkami świadczenia usług doradztwa prawnego i obsługi prawnej obowiązującymi w Kancelarii.

PAKIETY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

(umowa zawierana na min. 6 miesięcy)

PAKIETY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Posiadając jeden z oferowanych przez nas Pakietów zyskują Państwo:

 • obsługę prawną dostosowaną do Państwa potrzeb,
 • stały dostęp do konsultacji prawnych i pomocy prawnej,
 • możliwość konsultacji telefonicznej, internetowej oraz udziału prawnika w ważnych dla Państwa spotkaniach,
 • jasne zasady rozliczania usług prawnych,
 • atrakcyjne stawki za godzinę pracy prawnika, niższe od stawek oferowanych przez typowe kancelarie prawnicze,
 • zniżki na obsługę procesów oraz szkolenia prawnicze prowadzone przez naszą Kancelarię,
 • możliwość dostosowania szkoleń do Państwa zindywidualizowanych potrzeb.

Nasze pakiety usług prawnych: czas trwania umowy – 6 lub 12 mies.

 

Pakiet nr.1

Mini

Pakiet nr.2

Standard

Pakiet nr.3

Premium

Ilość dostępnych godzin pracy prawnika w miesiącu w siedzibie Zleceniobiorcy

1 godz.

2 godz.

3 godz. + zniżka na kolejne

Konsultacje internetowe

Do 3 maili w ciągu tygodnia

Do 5 maili w ciągu tygodnia

Stałe poza dniami wolnymi od pracy

Sporządzanie pism i dokumentów

1 dokument lub pismo w ciągu mies.

3 dokumenty lub pisma w ciągu mies.

5 dokumentów lub pism w ciągu mies.

Ilość opinii prawnych

3 w ciągu 1 mies.

5 w ciągu 1 mies.

7 w ciągu 1 mies.

Windykacja wierzytelności

10% zniżki na obsługę  w zakresie dochodzenia roszczeń

20% zniżki na obsługę  w zakresie dochodzenia roszczeń

30% zniżki na obsługę w zakresie dochodzenia roszczeń

Zniżka na pozostałe usługi Zleceniobiorcy

5,00%

10,00%

Cena:

99zł netto/miesięcznie

300zł netto/miesięcznie

650zł netto/miesięcznie

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO DOPASOWANIA NASZYCH USŁUG DO PAŃSTWA POTRZEB

PAKIET OCHRONY PRAWNEJ

(kliknij aby zobaczyć)

PAKIET OCHRONY PRAWNEJ

Pierwsze na rynku unikatowe Pakiety Ochrony Prawnej z dojazdem do Klienta. Możliwość indywidualnego elastycznego dopasowania pakietu w zależności od potrzeb Klienta.

Pakiety Ochrony Prawnej dla Rodziny obejmują:

 • sprawy konsumenckie,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego,
 • poradnictwo w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
 • windykację i dochodzenie roszczeń
 • sprawy o spory sąsiedzkie,
 • sprawy administracyjne (urzędowe)

Czynności jakie wykonujemy w ramach pakietów to:

 • sporządzanie i analizowanie umów
 • stały dostęp do konsultacji prawnych i pomocy prawnej,
 • możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej i internetowej w nagłych sytuacjach,
 • udział prawnika w ważnych spotkaniach,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji,
 • dojazd do Klienta.

Pakiety Ochrony Prawnej dla Seniora z dojazdem do domu, obejmują:

 • sprawy konsumenckie,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • sprawy spadkowe,
 • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego,
 • poradnictwo w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia,
 • windykacja i dochodzenie roszczeń
 • sprawy o spory sąsiedzkie,
 • sprawy administracyjne (urzędowe)

Czynności, które wykonujemy w ramach pakietów to:

 • porady z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism (procesowych, urzędowych i innych)
 • analizowanie umów,
 • stały dostęp do konsultacji prawnych i pomocy prawnej w siedzibie kancelarii po wcześniejszym umówieniu tel.,
 • możliwość szybkiej konsultacji telefonicznej lub e -mailowej w nagłych sytuacjach,
 • udział prawnika w ważnych spotkaniach,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji,

Pakiety Ochrony Prawnej skierowane są także dla osób ceniących sobie komfort obsługi prawnej we własnym domu, posiadających trudności z przemieszczaniem się bądź po prostu osób, które nie chcą tracić czasu na wizyty w kancelariach.

 

 

Pakiet Podstawowy

Pakiet Standard

Pakiet Premium

Konsultacje w siedzibie Kancelarii lub w miejscu zamieszkania Klienta

1h/3 mies.

1h/2 mies.

1h/mies.

Konsultacje telefoniczne

Do 3 razy/mies.

Do 5 razy/mies.

Bez limitu

lub

     

Konsultacje e-mailowe

Do 3 razy/mies.

Do 5 razy/mies.

Bez limitu

Opiniowanie umów

1/3 mies.

1/2 mies.

1/mies.

lub

     

Sporządzanie pism w tym pism procesowych, urzędowych i innych

1/3 mies.

1/2 mies.

1/mies.

Uczestnictwo prawnika w spotkaniu na żądanie  Klienta w charakterze mediatora lub doradcy

 

 

1h/mies. (jednorazowo)

Rabat na pozostałe usługi Kancelarii nie objęte Pakietami

5,00%

10,00%

15,00%

Cennik:

49zł brutto/mies.

109 zł brutto/mies.

399 zł brutto/mies.

Okres obowiązywania umowy

6 lub 12 mies.

6 lub 12 mies.

3, 6 lub 12 mies.

 

Istnieje możliwość stworzenia indywidualnego Pakietu Ochrony Prawnej – zgodnie z potrzebami klienta!

PAKIET OCHRONY PRAWNEJ DŁUŻNIKA

(kliknij aby zobaczyć)

PAKIET OCHRONY PRAWNEJ DŁUŻNIKA

Nasza unikatowa oferta skierowana jest do osób zadłużonych, które:

 • są nękane przez firmy windykacyjne,
 • których sprawy bez odpowiedniej podstawy kierowane są do E- Sądu,
 • których długi uległy przedawnieniu a mimo to są kierowane do postępowania sądowego,
 • które są ofiarami prowadzonych niezgodnie z przepisami prawa egzekucji komorniczych,
 • które chciałyby podjąć próbę restrukturyzacji swoich zobowiązań albo powierzyć podmiotowi profesjonalnie działającemu na rynku usług prawniczych negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania stosownych porozumień.

 

 

Usługa

Pakiet Podstawowy

  Pakiet Standard

   Pakiet Premium

1

Konsultacja prawna w siedzibie Kancelarii

1h/mies.

1h/mies.

1h/mies.

2

Opiniowanie spraw (pisemna lub e-mailowa opinia na temat możliwości prawnych w danej sprawie z zaleceniem podjęcia odpowiednich działań)

1/mies.

1/mies.

1/mies.

3

Konsultacje

e-mailowe

1/mies.

1/mies.

1/mies.

 

lub

     

4

Szybkie konsultacje telefoniczne

1/mies.

1/mies.

1/mies.

5

Sporządzenie pisma procesowego (np. zarzuty, skargi, odwołania)

1 pismo/mies.

2 pisma/mies.

3 pisma/mies.

 

lub

     

6

Sporządzenie pisma nieprocesowego

1 pismo/mies.

2 pisma/mies.

3 pisma/mies.

7

Negocjacje tel. z wierzycielem.

–———–

1/mies

1/mies

 

lub

     

8

Negocjacje mailowe z wierzycielem.

–———–

1/mies

1/mies

 

lub

     

9

Negocjacje pisemne z wierzycielem.

–———–

1/mies

1/mies

10

Uczestnictwo prawnika w spotkaniu z windykatorem.

–———–

–———–

3 spotkania/6 mies.

11

Zniżka na pozostałe działania windykacje Kancelarii.

10,00%

20,00%

30,00%

12

Zniżka na kolejne pakiety w ramach Ochrony Prawnej Dłużnika

15,00%

25,00%

40,00%

 

Cennik:

59,00zł brutto/mies

149,00 zł brutto/mies

249,00 zł brutto/mies

 

Okres trwania umowy

  3, 6 lub 12 mies

   3,6 lub 12 mies

    3,6 lub 12 mies

KAŻDY PAKIET DOTYCZY USŁUG KANCELARII WYKONYWANYCH W ZWIĄZKU Z JEDNĄ SPRAWĄ

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO I OBSŁUGI PRAWNEJ

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO I OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONYCH W KANCELARIA PRAWNA TUREK&WRÓBEL SP. Z O.O. obowiązujące od dnia 19 lutego 2015r.

1. Kancelaria Prawna Turek&Wróbel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi doradztwa prawnego i obsługi prawnej, w tym usługę zastępstwa procesowego za pośrednictwem współpracujących z Kancelarią profesjonalnych pełnomocników, na podstawie Umowy oraz OWU.

2. Ilekroć w umowie lub OWU jest mowa o:

 

1. Kancelarii – należy przez to rozumieć Kancelaria Prawna Turek&Wróbel Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wiejskiej 40/6, 55 – 200 Oława, zarejestrowaną w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000540212, NIP 9121875943, kapitał zakładowy 5000 zł, reprezentowaną jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.

2. Kliencie – należy przez to rozumieć kontrahenta Kancelarii, który zawarł z Kancelarią umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego i obsługi prawnej lub zlecił Kancelarii wykonanie Usługi.

3. OWU – należy przez to rozumieć niniejsze Ogólne warunki umów o świadczenie usług doradztwa prawnego i obsługi prawnej.

4. Współpracowniku – należy przez to rozumieć osobę współpracującą lub zatrudnioną w Kancelarii na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym współpracującego z Kancelarią profesjonalnego pełnomocnika.

5. Stronach – należy przez to rozumieć Kancelarię i Kienta, z którym Kancelaria zawarła Umowę.

6. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego i obsługi prawnej zawartej przez Strony.

7. Usługach – należy przez to rozumieć świadczenia Kancelarii wynikające z Umowy.

 

3. Jeśli Klient nie jest konsumentem wystarczające dla obowiązywania OWU jest przywołanie OWU w komunikacji między stronami umowy oraz poinformowanie o fakcie zamieszczenia OWU na stronie www.twkancelaria.eu w zakładce Cennik.

4. Wszystkie ustalenia dotyczące zleceń powinny zostać zawarte w umowie podpisanej przez obie strony. W przypadku jednak gdy Klient nie potwierdzi w formie pisemnej zawartej umowy lub nie odpowie na ofertę, to w przypadku zlecenia przez Klienta wykonania usługi oraz rozpoczęcia jej wykonywania przez Kancelarię lub akceptacji przez Klienta faktur wystawianych przez Kancelarię, należy przyjąć, że umowa została zawarta i obowiązuje wraz z niniejszym OWU. Umowa może zostać zawarta pisemnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, ustnie lub za pomocą czynności konkludentnych.

5. W przypadku zawarcia na odległość lub poza siedzibą Kancelarii Umowy z konsumentem Kancelaria zobowiązuje się do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy i OWU na trwałym nośniku przed rozpoczęciem świadczenia usług.

6. Wynagrodzenie należne Kancelarii może mieć charakter ryczałtowy, godzinowy lub półryczałtowy, zaś stawka, na podstawie której zostaje obliczone, jest ustalona w umowie zawartej między Kancelarią a Klientem. Wynagrodzenie zostaje powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT. Jeśli wynagrodzenie nie zostało ustalone w inny sposób należy przyjąć wynagrodzenie Kancelarii w wymiarze 100,00 zł + podatek VAT (123,00 zł brutto)/godzinę pracy Kancelarii.

7. Kancelaria w uzasadnionych przypadkach takich jak np. potrzeba poniesienia wydatków przez Kancelarię ma prawo do żądania zaliczki. W przypadku odmowy bądź nieuiszczenia zaliczki przez Klienta Kancelaria ma prawo do odmowy świadczenia usług do momentu jej uiszczenia. O potrzebie uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy i rozpoczęciem wykonywania usługi.

8. Kancelaria ma prawo przyjmować wpłaty od osoby zobowiązanej do zapłaty na rzecz Klienta w związku z usługami świadczonymi przez Kancelarię, chyba że Strony ustaliły inaczej. W takiej sytuacji Kancelaria ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych poinformować Klienta o dokonanej wpłacie, a następnie po ewentualnym rozliczeniu poniesionych kosztów i zaległego wynagrodzenia przekazać Klientowi te środki pieniężne w sposób umówiony z Klientem. Niniejszym Klient wyraża zgodę na potrącanie z jego środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu Kancelarii wszelkich kosztów lub zaległego wynagrodzenia.

9. Wszelkie koszty i opłaty sądowe, pocztowe, skarbowe i administracyjne, oraz wynagrodzenie osób trzecich (biegli, notariusze itd.) związane z prowadzeniem obsługi prawnej i spraw Klienta ponosi i opłaca Klient. W przypadku poniesienia tych kosztów przez Kancelarię, Kancelarii przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów. W przypadku potrzeby odbycia podróży służbowej lub noclegu przez Współpracownika, Klient ponosi koszty z tym związane po przedłożeniu kosztorysu Klientowi i uzyskaniu jego akceptacji przez Kancelarię. Koszty podróży będą stanowić koszty przemieszczenia się środkiem transportu właściwym do skutecznego załatwienia sprawy Klienta. W przypadku podróży służbowej samochodem osobowym o pojemności powyżej 900 cm3, koszt podróży jest obliczony poprzez iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki 0,8358 zł. Czas przejazdu wlicza się do czasu pracy Kancelarii.

10. Kancelaria w związku ze świadczeniem Usług zapewnia Klientowi kontakt ze Współpracownikiem przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna) w godzinach od 8 do 20 każdego dnia albo bezpośrednio w siedzibie Kancelarii w godzinach od 8 do 16 każdego dnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Kontakt lub świadczenie usług przez Kancelarię poza tymi przedziałami czasowymi lub poza siedzibą Kancelarii jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji przez Kancelarię. Jeśli nie uzgodniono inaczej Usługi świadczone są w języku polskim.

11. Kancelaria zobowiązuje się do wykonania Usług z należytą starannością przy uwzględnieniu charakteru i zawiłości powierzanych jej zleceń. Klient zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich kompletnych i prawdziwych informacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta powstałą w wyniku nieudzielenia przez Klienta niezbędnych informacji lub niedostarczenia niezbędnej dokumentacji, albo udzielenia i dostarczenia nieprawdziwych lub niekompletnych informacji lub dokumentacji.

12. Kancelaria zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) i zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługi mogą być wykonywane przez Współpracownika Kancelarii.

13. Klient może korzystać z rezultatu świadczonych Usług, w tym w szczególności z oryginalnych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię (prawa własności intelektualnej) tylko w zakresie świadczonych Usług chyba, że coś innego wynika z Umowy lub jej celu. Klient nie może sprzedawać lub udostępniać na innej podstawie podmiotom trzecim rezultatu świadczonych Usług, w tym w szczególności z oryginalnych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię (prawa własności intelektualnej) bez wyraźnej zgody Kancelarii.

14. Informacje, które nawzajem przekazują sobie Strony w związku z realizacją umowy, są traktowane jako poufne i stanowią tajemnicę, których każdorazowe ujawnienie osobie trzeciej będzie skutkować nałożeniem kary umownej w wysokości 5’000,00 zł, oprócz przypadku, w którym przepisy prawa lub orzeczenie Sądu nakładają obowiązek wyjawienia określonej informacji. Posiadane przez Kancelarię dokumenty są objęte tajemnicą i nie podlegają ujawnieniu oprócz przypadku, w którym przepisy prawa lub orzeczenie Sądu nakładają obowiązek udostępnienia danego dokumentu. Kancelaria posiada prawo do ujawnienia faktu współpracy z Klientem, o ile umowa nie stanowi inaczej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Kancelarii ujawnienie informacji związane z wybranym przez Klienta sposobem komunikacji (telefon, poczta elektroniczna).

15. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zgłosić wszelkie przypadki nienależytego wykonywania umowy przez Kancelarię lub innych zastrzeżeń w terminie do 14 dni od spostrzeżenia tego faktu pod rygorem utraty prawa do powoływania się na ten fakt.

16. Klientowi będącemu konsumentem zawierającym Umowę na odległość lub poza lokalem Kancelarii przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej, ustnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna), przy czym:

 

1. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kancelaria została poinformowana o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usług, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

17. Kancelaria ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Klienta w szczególności, gdy Klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, zaliczki na koszty lub zwrotu kosztów przez okres co najmniej 7 dni lub nie dostarcza wszystkich kompletnych i prawdziwych informacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług

18. Spory wynikające z wykonywania zawartej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Kancelarii, zaś w przypadku gdy Klient jest konsumentem – Sąd właściwy według przepisów o sprzedaży konsumenckiej.

19. W przypadku niezgodności lub rozbieżności między OWU a umową moc obowiązująca ma umowa. W przypadku niezgodności lub rozbieżności OWU lub umowy z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w miejsce niezgodnych z prawem postanowień stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

20. Kary umowne przewidziane w umowie lub w OWU nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Napisz do Nas!

Mail dostarczony!

Enter a Name

Nieprawidłowy email

To pole nie może zostać puste