Windykacja zagraniczna

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

czyli jak odzyskać pieniądze od dłużnika, który przebywa poza granicami naszego kraju.

 

Mówiąc o windykacji zagranicznej, na względzie trzeba mieć jedno z jej podstawowych narzędzi, którym jest tzw. Europejski nakaz zapłaty (ENZ). Postępowanie to  wprowadzone zostało do wspólnotowego porządku prawnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 i pozwala na ściągnięcie wierzytelności pieniężnych od dłużnika zagranicznego bez potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek postępowań pośrednich. Rozporządzenie przewiduje też wiele rozwiązań ułatwiających wierzycielowi dochodzenie roszczeń a cała procedura ma charakter uproszczony i opiera się na formularzach.  Postępowanie może również toczyć się w drodze elektronicznej. ENZ jest uznawany i wykonywany we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych postępowań.

Napisz do Nas!

Mail dostarczony!

Enter a Name

Nieprawidłowy email

To pole nie może zostać puste