Windykacja krajowa

 Windykacja – czyli jak szybko i skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

 

Windykacja jest to proces bardzo złożony, którego głównym celem jest sprawne odzyskanie  należności. Jednak to jak szybko odzyskamy swoje pieniądze w dużej mierze zależy od wielu czynników takich jak m.in. szybkość i trafność podejmowanych działań, wybór odpowiedniej metody prowadzącej do pożądanego skutku, czy też właściwe poprowadzenie sprawy na etapie procesowym. Nie bez znaczenia pozostają zatem umiejętności analityczne, negocjacyjne jak i gruntowna wiedza prawnicza a więc wszystko to co udało się połączyć zespołowi Kancelarii Prawnej Turek & Wróbel.

 

Co należy wiedzieć o windykacji.

 

Windykacja jak wiemy jest to pewien proces w którym wyróżnić można kilka jego etapów.

Etap polubowny – a więc wszystkie czynności podejmowane w stosunku do dłużnika mające miejsce głównie przed skierowaniem sprawy na drogę procesową.

Etap sądowy – rozpoczynający się w momencie wniesienia pozwu w odpowiednim trybie procesowym (najczęściej w trybach nakazowym i upominawczym) a mający na celu uzyskanie korzystnego dla wierzyciela orzeczenia.

Etap egzekucyjny – prowadzony przed organami komorniczymi , którego celem jest przymusowe i bezpośrednie odzyskanie uprzednio zasądzonej wierzytelności.

 

Warto wiedzieć też, że w windykacji zarysowuje się też podział na tzw. windykację „miękką” oraz windykację „twardą”.

 

Windykacja „miękka” – oznacza szereg działań polubownych mających na celu doprowadzenie do zapłaty przez dłużnika bez konieczności odwoływania się na drogę postępowania sądowego.

Możemy wyróżnić tutaj następujące etapy tzw. windykacji „miękkiej”, które oczywiście często się wzajemnie przeplatają bądź też występują równolegle. Będą to:

– negocjacje korespondencyjne a więc wszelkiego rodzaju pisemne przypomnienia, wezwania do zapłaty, monity, zawezwania do zawarcia porozumienia,

– negocjacje telefoniczne (w tym stały monitoring płatności)

– negocjacje prowadzone w terenie w miejscu pobytu dłużnika,

– przekazywanie danych dłużnika do Biur Informacji Gospodarczej, publikowanie długu na giełdzie długów, wystawianie opinii o dłużniku na jego stronie internetowej czy portalach społecznościowych (co w dzisiejszych czasach staje się coraz skuteczniejszym narzędziem skierowanym w stosunku do uchylających się dłużników)

 

Windykacja „twarda” – mianem tym określa się czynności dokonywane przed sądami i organami egzekucyjnymi. Windykację twardą rozpoczyna z reguły wniesienie pozwu w odpowiednim trybie procesowym w celu uzyskania odpowiedniego wyroku (najczęściej jest to nakaz zapłaty w tzw. postępowaniu upominawczym bądź postępowaniu nakazowym.) Po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia a następnie jego uprawomocnieniu się i uzyskaniu tzw. klauzuli wykonalności, zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne, które prowadzą już organy komornicze a którego celem jest całkowite wyegzekwowanie dochodzonej wierzytelności.

 

UWAGA!!!

 

Nasza Kancelaria oferuje szereg usług mających na celu szybkie i sprawne odzyskanie wierzytelności.

Stosujemy zarówno tzw. windykację „miękką” (przy współpracy z najskuteczniejszymi windykatorami w kraju) jak i windykację „twardą” (zapewniając reprezentację procesową świadczoną przez profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie procesu, czy też przed organami egzekucyjnymi, pomagając  także w doborze najskuteczniejszych komorników  z którymi prowadzimy stałą współpracę).

W ramach kompleksowego prowadzenia czynności windykacyjnych świadczymy także usługi detektywistyczne w obszarze poszukiwania osób i i mienia oraz z zakresu tzw. wywiadu gospodarczego.

 

 

OBSŁUGUJEMY:

 

– OSOBY FIZYCZNE,

 

– PRZEDSIĘBIORSTWA,

 

– SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE,

 

– BANKI I FIRMY POŻYCZKOWE.

 

Napisz do Nas!

Mail dostarczony!

Enter a Name

Nieprawidłowy email

To pole nie może zostać puste